Ajankohtaista

Oct 02

Huolettaako ikäihmisen pärjääminen?

Alkukesästä toteutettu soittokierros yli 70-vuotiaille suomussalmelaisille vahvisti useimpien pärjäävän hyvin omatoimisesti tai läheisten tukemana. Monella oli kuitenkin huoli omasta pärjäämisestään, jos tilanne jatkuu tai pahenee. Mikäli ikäihminen tai hänen läheisensä tuntee huolta ikäihmisen pärjäämisestä kotona, on syytä ottaa yhteyttä Kainuun soten vanhuspalveluiden asiakasohjaajiin neuvojen saamiseksi.

Asiakasohjaajat ohjaavat kotona asumiseen ja arjessa selviytymiseen liittyvissä asioissa. Asiakasohjaajat kertovat eri palveluvaihtoehdoista ja tarjoavat yleistä vanhuspalveluihin liittyvää tietoa.

Asia­ka­soh­jauk­sen pu­he­lin­nu­me­ro on 08 6156 9728, jo­hon voi soit­taa maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 9–15 ja per­jan­tai­na klo 9–14. 

Asia­ka­soh­jaa­jil­le voi lait­taa oh­jaus­ta ja neu­von­taa kos­ke­via ky­sy­myk­siä myös säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen pal­ve­luoh­jaus.van­hus­pal­ve­lut(at)kai­nuu.fi

Suomussalmen ikäihmisten neuvontapiste

Kainuun soten alueen kun­nis­sa ole­vil­le ikäih­mi­sil­le ja hei­dän omai­sil­leen tar­koi­te­tut oh­jaus- ja neu­von­ta­pis­teet toi­mi­vat il­man ajan­va­raus­ta. Kai­nuun soten van­hus­pal­ve­lui­den asia­ka­soh­jaa­jat ovat ta­vat­ta­vis­sa Suomussalmen neu­von­ta­pis­teessä Suo­mus­sal­men kir­jas­tolla osoitteessa Kian­non­ka­tu 31.

Asiakasohjaajat ovat paikalla syksyllä 2020 kes­ki­viik­koi­sin 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12. ja 23.12. klo 12–13.

Muista suojautuminen!

Suomussalmella koronatilanne on vielä rauhallinen, mutta tilanne voi muuttua nopeasti. Koronatartunta ikäihmisillä on vakavampi kuin nuorilla henkilöillä, ja siksi ikäihmisiä on suositeltu välttämään ylimääräisiä kontakteja ja väkijoukkoja. Tarvittaessa suojautumisesta kasvomaskilla, vähintään metrin etäisyyden pitäminen toisiin ihmisiin ja hyvä käsihygienia auttavat suojautumaan tartunnalta.

Tässä vaiheessa kunta ei ole järjestämässä uutta soittokierrosta yli 70-vuotiaille kuntalaisille.

 

Artikkelikuva kutovat kädet Deraza/Pixabay.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi