Ajankohtaista

Sep 22

Suomussalmen matkailulla merkittäviä aluetalousvaikutuksia

Kajaanin ammattikorkeakoulussa on valmistunut selvitys Suomussalmen matkailun aluetaloudellisista vaikutuksista. Selvityksessä arvioidaan Suomussalmen matkailun välitön matkailutulo, välitön matkailutyöllisyys, välitön palkkatulo ja välitön palkkaverotulo toimialoittain vuonna 2018. Selvitys pohjautuu paikallisten yrittäjien haastatteluihin sekä Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton uusimpiin käytettävissä oleviin tilastoihin. Suomussalmen matkailun aluetalousselvitys toteutettiin osana Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n koordinoimaa Gateway to Land of National Parks -hanketta.

Vuonna 2018 Suomussalmen välitön matkailutulo oli ilman arvonlisäveroa 15,5 miljoonaa euroa. Välittömästä matkailutulosta 60 prosenttia syntyi vähittäiskaupan myynnistä ja 29 prosenttia majoitus- ja ravitsemistoiminnasta. Selvityksen mukaan kunnan välitön matkailutyöllisyys oli kyseisenä vuonna laskennallisesti 71 henkilötyövuotta. Välittömästä matkailutyöllisyydestä puolet sijoittui majoitus- ja ravitsemistoiminnan ja 37 prosenttia vähittäiskaupan toimialoille.

Matkailutulon ja -työllisyyden yhteismääriä verrattaessa vuonna 2018 Suomussalmella tarvittiin noin 220 000 euroa välitöntä matkailutuloa yhtä välitöntä matkailutyöpaikkaa (henkilötyövuotta) kohti. Eri toimialoilla matkailutulon suhde matkailutyöllisyyteen vaihtelee huomattavasti. Esimerkiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnassa yhtä matkailun synnyttämää henkilötyövuotta kohti tarvittiin liikevaihtoa noin 126 000 euroa, vähittäiskaupassa 355 000 euroa.

Matkailun synnyttämä välitön palkkatulo oli yhteensä 2,2 miljoonaa euroa ja sen aikaansaama palkkaverotulo 279 000 euroa.

Selvityksessä ei laskettu tarkemmin matkailun kerrannaisvaikutuksia. Mikäli kerrannaisvaikutuksia arvioidaan vuosituhannen taitteessa yksityiskohtaisesti määriteltyjä Suomussalmen matkailun tulo- ja työllisyyskertoimia käyttäen kunnan arvonlisäveroton kokonaismatkailutulo olisi vuonna 2018 luokkaa 20 miljoonaa euroa ja kokonaismatkailutyöllisyys noin 80 henkilötyövuotta.

Raporttiin Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Suomussalmella voi tutustua osoitteessa https://www.theseus.fi/handle/10024/345505

Lisätietoja:     Pasi Korhonen                          Jari Järviluoma
Yliopettaja / projektipäällikkö                        Matkailututkija

Kajaanin ammattikorkeakoulu                        Kajaanin ammattikorkeakoulu
puh.  044 7101 360                                         puh. 044 7101 017

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi