Ajankohtaista

Sep 02

Puhe Ruukinkankaan uuden koulun peruskiven muuraustilaisuudessa

Peruskiven muuraus on kirjaimellisesti uuden alku, alku uudelle Ruukinkankaan koululle.

Tämä ympärillämme näkyvä vanha koulu on palvellut kunnan lapsia jo vuodesta 1963. Suomussalmen kunnallismiehet kävivät 60-luvun taitteessa Helsingissä ministeriöissä ja kouluhallituksessa selvittelemässä mahdollisuutta keskikoulun jakamisesta kahteen toimipisteeseen, vanhalle paikalle Suomussalmen kirkonkylään ja uuteen kasvavaan Ämmänsaaren taajamaan. Helsingissä ajatus hyväksyttiin, ja kouluhallitus vahvisti maaliskuussa 1960 Ämmänsaaren keski- ja kansalaiskoulun rakennussuunnitelman.

Uudesta koulurakennuksesta julistettiin suunnittelukilpailu, jonka voitti arkkitehti Esko Laitisen ehdotus ”Koulu ja koti”. Koulun rakentaminen aloitettiin lokakuun lopulla 1961. Uudesta koulukeskuksesta alettiin käyttää Ruukin koulun nimeä. Nimi saatiin koulukeskuksen lähellä, kuohuvan kosken partaalla, 1800-luvulla toimineesta Ämmän rautaruukista. Näiden vuosikymmenten aikana monet suomussalmelaiset ovat saaneet oppinsa tällä kankaalla.

Nykyisin kovin usein rakennushankkeet lähtevät liikkeelle palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä tai kiinteistön peruskorjaustarpeesta. Tässä tapauksessa ajatus uudesta koulurakennuksesta sai alkunsa Ruukinkankaan koulussa todetusta sisäilmaongelmasta. Tarveselvitys aloitettiin välittömästi ja sitä on myös päivitetty matkan varrella vastaamaan entistä paremmin lasten ja nuorten määrää sekä tilojen tarvetta.

Uuden koulun valmistelutyötä on tehty vuoden 2018 alusta ja nyt peruskiven muurauksesta valmista tulisi olemaan noin 1,5 vuoden päästä. Kustannusarvio rakennuksen osalta on noin 15 miljoonaa euroa. Rakentamisessa on haluttu korostaa erityistä huolellisuutta, joka näkyy muun muassa niin, että koulu rakennetaan sääsuojassa, jolla varmistetaan rakennuksen pitkäikäisyys ja turvallisuus.

Koulun suunnittelussa ovat alusta asti olleet mukana koulun oppilaat ja opettajat, ruoka- ja siivoushuolto sekä tekninen kunnossapito. Käyttäjien toiveet ja tarpeet otetaan huomioon aina kalustusta myöten. Uuteen kouluun tulee paljon muokattavia tiloja sekä yhteiskäyttötiloja. Nykyään koulun pitää olla monipuolinen ja monikäyttöinen. Välillä pitää pystyä tekemään töitä pienissä ryhmissä ja välillä suurissa.

Ruukin koulu on toiminut väistötiloissa jo pari vuotta. Oppilaat pääsevät uuteen kouluun syksyllä 2022. Lukio taas siirtyy uuteen kouluun vuonna 2025. Oppilaita tulee olemaan noin 500. Koululaisille rakennetaan turvallinen ja terveellinen tila, niin että opetuksessa voidaan ottaa huomioon uusi opetussuunnitelma. Koululla tulee olemaan myös iltakäyttöä, ja kansalaisopisto toimii jatkossa siellä.

Rakennushankkeen tavoitteena on luoda monipuolisia toimintamahdollisuuksia niin koululaisille ja opiskelijoille kuin kansalais- ja musiikkiopistolaisille sekä luoda toimivat tilat keskuskeittiölle. Uusi rakennus tukee monipuolista toimintaa ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden.

Koulun tiloja käytetään joustavasti tekemällä tiiviisti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda viihtyisä yhteisö, jossa on hyvä ja avoin ilmapiiri.

Tilojen suunnittelussa on painotettu monipuolisuuden lisäksi kustannustehokkuutta. Suomussalmenkin kunnassa taloustilanne on huolestuttanut, mutta 5500 neliön uudisrakennus on ennen kaikkea satsaus tulevaisuuteen ja se luo paikkakunnalle elinvoimaa. Ilman laadukkaita peruspalveluja jää kunnasta kovin vähän jäljelle.

Vaikka seiniä pyritäänkin vähentämään, on kuitenkin todettava, että tilat myös luovat mahdollisuuksia, ja näin tekee myös uusi koulu.

 

Kirjoitus on tiivistelmä kunnanjohtaja Erno Heikkisen 2.9.2020 Ruukinkankaan uuden koulun peruskiven muuraustilaisuudessa pitämästä puheesta. 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi