Ajankohtaista

Tyypillinen yksinyrittäjä kampaaja työssään, kuva pixabay
Aug 19

Vielä ehtii hakea yksinyrittäjän tukea

Suomussalmella yksinyrittäjän tukea on hakenut 41 yrittäjää, ja tukea on myönnetty 34 hakijalle. Hakuaikaa on syyskuun loppuun saakka.

Suomussalmelle jaettavaa rahaa myönnettiin n. 250 000 euroa, josta jäljellä on vielä 182 000 euroa.

”Hakemusten suhteellisen pieni määrä on ehkä hieman yllättänyt, mutta toisaalta tiedämme, että osalla yksinyrittäjistä tilanne on kyllä koronan vuoksi heikentynyt, mutta ei tuen saamisen edellytyksenä olevaa 30 prosenttia”. Suomussalmen elinvoimajohtaja Jonne Maaninka kertoo. Tähän mennessä vain kaksi hakemusta on hylätty.

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, joita ovat esimerkiksi tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat ovat maaliskuun puolivälin jälkeen laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan kuluvan vuoden ja tarvittaessa edellisen vuoden kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.

”Huolellisesti täytetty hakemus tarvittavine liitteineen nopeuttaa hakemuksen käsittelyä”, Maaninka painottaa ja jatkaa: ”Aika ajoin hakemuksissa tulee myös ratkaistavaksi kysymyksiä, joihin on ohjeistuksen perusteella haastavaa yksiselitteisesti vastata, ja kunta on tarvittaessa pyytänyt lisäohjeita TEM:ltä. Tälläkin hetkellä odotamme vastausta avoimiin kysymyksiin.”

 

Artikkelikuva Pixabay/Jo Johnston.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi