Ajankohtaista

Aug 10

Avoin kysely Suomussalmen talouden kehittämisestä

Päivitetty 27.8.2020: Kyselyn raportin löydät täältä.

Kuntatalous on isojen haasteiden edessä, joita ovat mm. väestön ikääntyminen, muuttoliike ja työvoiman saatavuuden vaikeudet. Koronakriisi on tuonut mukanaan uusia ongelmia lisäten menoja entisestään ja heikentämällä verotulokertymää. Vuonna 2019 yhteensä 225 kuntaa teki tappiollisen tilinpäätöksen, niin myös Suomussalmi (-2,6 milj. euroa).

Kunnan henkilöstö on valmistelemassa talousarvioita vuodelle 2021, ja sitä varten halutaan kysyä kuntalaisten, luottamushenkilöiden, henkilöstön, yritysten ja sidosryhmien näkemystä siitä, minkä suuntaisia päätöksiä he kunnalta odottavat. Kysely toteutetaan verkkokyselynä, joka sulkeutuu su 23.8.2020.

Kyselylomakkeella tiedustellaan vastaajien mielipidettä mm. Suomussalmen kunnan palvelujen laadusta ja määrästä, elinvoiman vahvistamisen keinoista, hyvinvoinnin turvaamisen keinoista ja rakennetun ympäristön kehittämisestä.

Kysely löytyy osoitteesta https://webropol.com/s/talouskysely

Kyselyn tulokset esitetään syksyn aikana kunnanvaltuustolle ja lopullinen raportti julkaistaan kunnan nettisivuilla.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi