Ajankohtaista

Aug 05

Suomussalmen kunnan kaikissa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa opetus alkaa normaalisti lähiopetuksena

Koronatilanne on ollut kesän aikana Suomessa hyvä.  Koronatestauksia on tehty Kainuun SOTEssa viikoittain ja kesän aikana koko maakunnassa on todettu kaksi koronatapausta. Noudattamalla terveysviranomaisten antamia suosituksia ja hygieniaohjeita voimme omalla toiminnallamme ehkäistä koronan leviämistä alueellamme ja pystyä pitämään koronatilanteen jatkossakin Kainuussa hyvänä.

Opetusjärjestelyillä pyritään oppilaitoksissa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa siihen, että kaikkien tarttuvien tautien leviäminen olisi mahdollisimman vähäistä. Syksyn opetusjärjestelyjen suunnittelussa on huomioitu kevään hyvät käytänteet ja kehitetty niitä syksyä varten. Keskeistä on, että kouluun, päiväkotiin tai harrastuksiin ei saa tulla, jos oppilaalla tai henkilöstöön kuuluvalla on vähäisiäkin sairastumiseen viittavia oireita. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Oireisen henkilön on käytävä koronatestissä. Jos perheenjäsenellä on hengitystieoireita, on oireisen perheenjäsenen hyvä käydä tällöin testissä. Jos koulu- tai päiväkotipäivän aikana alaikäinen henkilö sairastuu, hänet eristetään valvotusti ja kasvomaskia käyttäen toisista, ja vanhempia pyydetään hakemaan lapsi kotiin.

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa ryhmien välinen vaihtuvuus pidetään mahdollisimman vähäisenä.  Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä ja mm. ruokailutilanteet ovat suunniteltu sellaisiksi, että ryhmien välinen sekoittuminen ovat minimoitu. Tarpeen vaatiessa henkilöstö käyttää koulupäivän aikana kasvovisiireitä, joilla suojataan opetustilanteessa niin oppilasta kuin henkilöstöä lähikontaktissa.

Kaikissa koulujen ja päiväkotien toiminnassa noudatetaan hyvää käsihygieniaa. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä useita kertoja päivässä ja käsihuuhdetta on helposti saatavilla. Siivousta on tehostettu kaikissa yksiköissä ja mm. yhteiskäytössä olevien työvälineitä, kuten näppäimistöjä ja tabletteja puhdistetaan aina käyttäjän vaihtuessa.

Jos henkilöllä todettaisiin koronatartunta, mahdolliset altistuneet selvitetään terveysviranomaisten toimesta ja tarpeen mukaisesti henkilöt määrätään karanteeniin terveysviranomaisen päätöksellä. Kouluilla ja oppilaitoksilla on hyvä valmius siirtyä tarpeen mukaan etäopetukseen. Etäopetukseen siirtyminen on mahdollista yksittäisten oppilaiden tai luokkien kohdalla, mikäli korona-altistumista havaittaisiin.

Etäopetuksen järjestelyt niin perusopetuksessa kuin muilla kouluasteilla riippuvat koronatilanteesta. Mahdolliset perusopetuksen ja lukion etäopetusratkaisut tehdään paikallisen terveysviranomaisen ja opetuksen järjestäjän päätöksellä.

Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvalta matkalta palattaessa noudatetaan valtioneuvoston kulloinkin voimassa olevaa matkustusrajoitussuositusta. Omaehtoista karanteenia suositellaan noudattamaan 14vrk ajan palattaessa matkustusrajoituksen alaisesta maasta. Työntekijän riskiryhmään kuulumisen vaikutuksen työkykyyn arvioi aina työterveyshuolto. Riskiryhmään kuuluvan oppilaan osalta arvion tekee hoitovastuullinen erikoissairaanhoidon yksikkö.

 

Lisätietoja antaa:

Sirpa Mikkonen, sivistysjohtaja, p.044-5234020

Heli Manninen, Ruukinkankaan koulun rehtori, 044-7773050

Jussi Tolonen, Ruukinkankaan koulun apulaisrehtori, 044-7773051

Pekka Kemppainen, Karhulanvaaran koulunjohtaja, p.044-7773257

Julia Pohjanoja-Kela, Suomussalmen  lukion rehtori, p. 044-5710264

Jaana Heikkinen, varhaiskasvatuksen johtaja, p.044-5684321

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi