Ajankohtaista

Aug 04

TIEDOTE KEMET ELECTRONICS OY:n TUOTANTOLAITOKSELLA 30.7.2020 TAPAHTUNEEN TULIPALON JOHDOSTA

28.8.2020 TIEDOTE KEMET ELECTRONICS OY:n TUOTANTOLAITOKSELLA 30.7.2020 TAPAHTUNEEN TULIPALON JOHDOSTA

Suomussalmella 30.7.2020 tapahtuneen Kemet Electronicsin teollisuushallin tulipalon aiheuttamia päästöjä maaperään on tutkittu. Näytteitä otettiin kahdesta eri paikasta (Säröspinontie ja Matikkatie). Näytteistä on tutkittu PAH-yhdisteiden pitoisuuksia.

Terveydensuojeluviranomainen (Kainuun soten ympristöterveydenhuolto) on saanut käyttöönsä näyteanalyysien tutkimustiedot ja niiden perusteella voidaan todeta, että edellä mainittujen haitta-aineiden pitoisuudet savun leviämisalueelta otetuissa maanäytteissä olivat pieniä eikä näistä katsota aiheutuvan terveyshaittaa laskeuma-alueelta kerättyjen marjojen, sienien tai kasvisten käytön seurauksena.

Terveydensuojeluviranomainen purkaa 4.8.2020 antamansa suosituksen, ettei savupäästön laskeuma-alueelta poimittaisi elintarvikekäyttöön luonnosta tai puutarhoista marjoja, sieniä tai kasviksia. Marjoja, kasviksia ja sieniä voi käyttää normaalisti.

Lisätietoja antaa ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen puh. 044 710 0830, paivi.nykanen@kainuu.fi.

Tiedote 4.8.2020:

Suomussalmella tapahtui 30.7.2020 Kemet Electronicsin teollisuushallin tulipalo. Palosta aiheutui voimakasta savunmuodostusta ja savu levisi Siikarannan asutusalueen ympäristöön.

Kemet Electronics Oy:n Suomussalmen tehtaalla sattuneen tulipalon johdosta ympäristöön on voinut kulkeutua terveydelle haitallisia yhdisteitä. Tämän johdosta terveydensuojeluviranomainen, Kainuun soten ympäristöterveydenhuolto suosittelee, että palopaikalta Siikarannan ja Kurimon suuntaan muodostuneelta laskeuma-alueelta ei luonnosta tai puutarhoista poimittaisi marjoja, sieniä tai kasviksia elintarvikekäyttöön mikäli niissä on näkyvissä merkkejä laskeumasta, esim. nokea. Mikäli laskeuma-alueelta poimituissa marjoissa, sienissä tai kasviksissa ei todeta mitään merkkejä laskeumasta, kuluttajat voivat käyttää elintarvikkeita omassa käytössään oman harkintansa mukaan.

Haitallisten aineiden määrää voidaan myös vähentää pesemällä marjat, sienet ja kasvikset puhtaalla vedellä huolellisesti ennen niiden käyttöä.

Edellä esitetyt suositukset koskevat kesän 2020 satokauden marjoja, sieniä tai kasviksia.

Asiasta tiedotetaan jatkossa Suomussalmen kunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen puh. 044 710 0830, paivi.nykanen@kainuu.fi.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi