Ajankohtaista

Jul 15

Nuolentien parantaminen käynnistyy

Nuolen yksityistie on saanut Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen myöntämää valtionapua tien parantamiseksi. Työt alkavat lähiaikoina Pyykköläntieltä ja jatkuvat Hallasenahontien suuntaan. Koko 13,5 kilometrin urakkaa ei saada valmiiksi tänä kesänä, vaan työ jatkuu vielä ensi vuoden puolella.

Hankkeessa parannetaan tien kuivatusta avaamalla sivuojia, kantavuutta lisätään vahvistamalla tien runkoa ja liikenneturvallisuutta parannetaan rakentamalla kohtaamispaikkoja. Huonokuntoisia rumpuja uusitaan. Tie rakennetaan 5 m leveäksi.

Valtionapu kattaa puolet kaikkiaan vähän yli 530 000 euron kokonaiskustannuksista. Suomussalmen kunta toimii hankkeen toteuttajana. Urakoitsijaksi on kilpailutuksen jälkeen valittu Suomussalmen KTK Oy.

Viimeinen laatuaan

Nuolentien parannushanke on viimeinen tiehankkeista, jonka kunta hallinnoi.

”Jatkossa hankkeiden valmistelusta, avustushakemuksista ja toteuttamisesta vastaavat tiekunnat”, tekninen johtaja Niina Kinnunen toteaa muuttuneen yksityisteihin liittyvän lainsäädännön vaikutuksista. Jatkossa myös avustussummat pienenevät.

Yksityisteille tulee perustaa tiekunta, joka hallinnoi tien ylläpitoa kuten aurausta ja kunnostamista.

”Kunnalla ei enää ole henkilöresurssejakaan yksityisteiden hankehallinnointiin”, Kinnunen huomauttaa.

Näkymä Nuolentietä
Nuolentie on paikoin kapea ja se levennetään 5 m levyiseksi osana kunnostushanketta.

 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi