Ajankohtaista

Jun 11

Ruukinkankaan koulualueen asemakaavan muutos

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Ruukinkankaan koulun alueen asemakaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä 11.6. – 26.6.2020 välisen ajan Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi kohdassa Asuminen ja Ympäristö >Kaavoitus ja mittaus > Vireillä olevat kaavat.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden koulurakennuksen rakentaminen koulualueen keskelle. Kaavassa yhdistetään koulun ja lukion tontit ja poistetaan tonttien välissä oleva Louhoskatu.

Mahdolliset kaavaluonnosta koskevat mielipiteet tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle osoitettuna sähköpostilla tai kirjeitse 26.6.2020 mennessä osoitteeseen: kunta@suomussalmi.fi tai Suomussalmen kunta, tekninen lautakunta, PL 40, 89601 SUOMUSSALMI.

Kaavaluonnos

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Suomussalmi 11.6.2020
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Lisätietoja antavat:

Niina Kinnunen
tekninen johtaja
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
p.044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi