Ajankohtaista

Apr 21

Suomussalmen kunnan yt-neuvottelut ovat päättyneet

Kolmannet ja samalla viimeiset yhteistoimintamenettelyn neuvottelut käytiin viime viikolla.

Yhteistoimintamenettelyissä käsiteltiin työsopimuslain mukaista palkanmaksun keskeytystä sekä työsopimussuhteisten että virkasuhteessa olevien lomautuksia.

”Vaikka esimerkiksi palkanmaksun keskeytyksestä kirjattiin työntekijäjärjestöjen työnantajan linjasta eriävä mielipide, sujuivat neuvottelut hyvässä yhteishengessä ja avoimesti keskustellen”, kunnanjohtaja Erno Heikkinen kertoo.

Molemmat osapuolet pitivät tärkeänä korvaavan työn etsimistä ja avointa tiedottamista.

Jokaisen henkilön kanssa, jota mahdollinen lomautus tai palkanmaksun keskeytys koskee, käydään tilanne henkilökohtaisesti läpi. Ensisijainen vaihtoehto ja tavoite on etsiä korvaavaa työtä.

Palkanmaksun keskeytys toteutetaan vain niissä tapauksissa, joissa työ on koronavirusten suorien vaikutusten vuoksi tosiasiallisesti keskeytynyt. Tilanne koskee liikunta-, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden henkilöstöä.

Lomautukset koskevat niitä työntekijäryhmiä ja toimintoja, joihin koronavirus vaikuttaa suoraan tai välillisesti. Lomautus ei koske niitä työntekijöitä ja viranhaltijoita, joille voidaan osoittaa muita tehtäviä tai joilla voidaan teettää etätyötä.

Lomautukset koskevat mm. työpalvelukeskus Miilun, nuorisopalvelujen, varhaiskasvatuksen, ruoka- ja siivouspalvelujen ja tilapalvelujen henkilökuntaa sekä perusopetuksen koulunkäynninohjaajia ja vahtimestaria.

Työsopimuslain mukaisia palkanmaksun keskeytyksiä aletaan valmistella tällä viikolla. Lomautuksista päättävät erikseen kunnanhallitus ja lautakunnat omissa kokouksissaan oman toimialansa työntekijöistä. Päätökset tehdään lähiviikkojen aikana.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi