Ajankohtaista

Apr 15

Yksinyrittäjien tuki Suomussalmella

Yksinyrittäjien tuen hakeminen Suomussalmella on avautunut, ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka. Yksinyrittäjien tuki koronavirustilanteessa perustuu asetukseen, jonka valtioneuvosto hyväksyi 8.4.2020.

Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Suomussalmella rekisteröityjä yksinyrittäjiä on ollut 31.12.2018 kaikkiaan 204 kpl. Tukea on jaettavissa nyt noin 250 000 euroa, eli arviolta 125 yrittäjälle. Tämänhetkisen tiedon mukaan kunnat voivat hakea lisärahoitusta kesäkuussa, ja Suomussalmen kunta sitä hakee tarvittaessa.

Yksinyrittäjän tukea ei myönnetä palkkakustannuksiin.

Yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 ja tarvittaessa edellisen vuoden kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Yrittäjän tulee liittää hakemukseen jäljennökset tämän vuoden kuukausittaisesta kirjanpidosta tai tiliotteista, jotka osoittavat tämän vähintään 30 prosentin laskun.

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.

Yksinyrittäjien tuen ja työttömyysturvan suhteesta on linjattu uudestaan, että tuet eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Hakulomake löytyy täältä. Lomake on tulostettava allekirjoittamista varten. Allekirjoitettu lomake on skannattava (hyvä kännykällä otettu kuva käy) ja lähetettävä liitteineen sähköpostitse osoitteeseen kunta(at)suomussalmi.fi. Hakemuksen liitteineen voi lähettää myös paperitulosteina osoitteeseen Suomussalmen kunta, PL 40, 89601 Suomussalmi.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Lisätietoja antavat:

Elinvoimajohtaja Jonne Maaninka, p. 040 688 4480
Elinvoimakoordinaattori Anu Komulainen, p. 044 777 3171

[Edit 3.9.2020 klo 13.42: Hakulomake linkin takana päivitetty.]
[Edit 4.6.2020 klo 9.08: Hakulomake linkin takana päivitetty.]
[Edit 13.5.2020 klo 11.30: Hakulomake linkin takana päivitetty.]
[Edit 6.5.2020 klo 11.00: lisätty lisätietojen antajaksi elinvoimajohtaja Jonne Maaninka ja poistettu Hannu Leinonen.]
[Edit 21.4.2020 klo 11.15: lisätty tuen saamisen ehdoista ja taloudellisen tilanteen heikentymisen osoittamisesta.]
[Edit 15.4.2020 klo 15.10: korjattu lukemat jaettavasta summasta ja yritysten lukumäärästä. Vanha tieto oli: 101 765 euroa eli arviolta 50 yrittäjälle.]

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi