Ajankohtaista

Apr 15

Suomussalmen kunnan ajankohtaistiedote koronatilanteeseen liittyen

Suomussalmen kunnan toimenpiteet ja suositukset koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja riskiryhmien suojaamiseksi, voimassa 13.5.2020 saakka, tai kunnes toisin ilmoitetaan.

 • Lähtökohtana ovat valtioneuvoston päätökset, kuten 6.4.2020 annettu ja 14.4. voimaan tuleva asetus, jossa säädetään koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi määrättyjen toimien jatkamisesta. Kunta noudattaa kaikessa päätöksenteossaan ja ohjeistuksessaan virallisia päätöksiä.
 • Asiakaspalvelu kunnantalolla hoidetaan edelleen pääasiassa puhelimitse (puhelinkeskuksen numero on 08 615 5551), sähköpostitse ja muita sähköisiä kanavia käyttäen. Kunnantalon ovet pidetään suljettuina. Kunnan työntekijöistä osa jatkaa etätyössä. Henkilökohtaisista tapaamisista on sovittava etukäteen.
 • Kuulutukset löytyvät kunnantalon A-rapun läheisistä ikkunoista.
 • Koulujen tilat pysyvät suljettuina ja lähiopetus keskeytettynä 13.5. saakka, paitsi esiopetuksen, 1.–3. luokkien ja erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden osalta. Opetus ei keskeydy, vaan se jatkuu etänä ja muiden erityisjärjestelyjen turvin. Valmistavan opetuksen oppilaille oikeus lähiopetukseen on tullut 14.4. alkaen. Esiopetus jatkuu, mutta suositus on lapsen pitäminen kotona. Päiväkodit ovat auki, mutta lasten hoitamista kotona suositellaan. AP/IP-toiminta jatkuu opetuksessa oleville toistaiseksi. Koulukuljetukset on järjestetty vain lähiopetuksessa oleville oppilaille 13.5.2020 saakka.
 • Kianta-Opiston lähiopetus tms. on keskeytetty, mutta mm. verkkoluentoja järjestetään.
 • Kirjasto, nuorisotilat, liikuntahalli, kuntosali ja uimahalli pysyvät suljettuina. Kirjastoauto ei kierrä.
 • Työpalvelukeskus Miilu ja työpaja Hanslankarit pysyvät suljettuina.
 • Kunnan toimielinten kokoukset pyritään järjestämään normaalisti, kokoontumisrajoituksen huomioon ottaen.
 • Matkailutoimisto palvelee edelleen puhelimitse ja sähköpostitse.
 • Kunnan kiinteistöissä ulkopuolisen toiminnan keskeytys jatkuu.

Tiedottaminen

 • Suomussalmen kunta tiedottaa ja ohjeistaa koronavirukseen liittyvistä toimenpiteistä säännöllisesti kunnan internet-sivuille osoitteeseen www.suomussalmi.fi/koronavirus. Lisäksi käytetään kunnan sosiaalisen median kanavia Facebookissa ja Instagramissa.
 • Median tiedusteluihin vastaa ensisijaisesti kunnanjohtaja Erno Heikkinen, p. 044 777 3344.

Suomussalmen kunnan johtoryhmä 14.4.2020.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi