Ajankohtaista

Mar 27

SUOMUSSALMEN ALIJÄÄMÄ ARVIOITUA PIENEMPI

Suomussalmen kunnan vuoden 2019 tilikauden tulos oli -2,4 milj. euroa alijäämäinen. Marraskuussa hyväksyttiin talousarviomuutos, jossa varauduttiin sotelle maksettavaan lisämaksuosuuteen (2,6 milj. euroa) ja ennakoitua pienempään verotulokertymään (-1,5 milj. euroa). Tilikauden alijäämäksi ennustettiin jopa -5,4 milj. euroa. Loppujen lopuksi muutokset eivät toteutuneetkaan arvioidun suuruisina. Alkuperäisessä talousarviossa alijäämäksi oli arvioitu -1,6 milj. euroa.

Taseessa ylijäämää on nyt yhteensä 9,7 milj. euroa (1262 euroa/asukas).

Toimintatuottoja kertyi 8,5 milj. euroa ja toimintakuluja 64,9 milj. euroa. Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 57,6 milj. euroa, kun vuonna 2018 ne olivat 57,2 milj. euroa. Vuosikate oli 1,6 milj. euroa (204 euroa/asukas) ja poistot ja arvonalentumiset 3,9 milj. euroa. Vuosikate ei ollut riittävä, sillä se oli 40 prosenttia poistoista. Kunnanvaltuuston asettama tavoite talouden hoidossa on, että vuosikatteen tulisi olla vähintään poistojen suuruinen.

Vuoden viimeisen päivän maksuvalmius oli 61 päivää. Uutta lainaa nostettiin 4,0 milj. euroa. Vuoden lopussa lainakanta oli 15,3 milj. euroa (1977 euroa/asukas). Määrä on valtakunnallista keskiarvoa alhaisempi.

Nettoinvestoinnit olivat 2,5 milj. euroa. Suurimpia investointikohteita olivat liikuntahallin peruskorjaus (0,821 milj. euroa) ja kaavateiden rakentaminen (0,280 milj. euroa).

Väestön väheneminen ja työttömyys ovat edelleen suuria haasteita kunnalle. Vuoden 2019 lopussa kunnan väkiluku oli 7727 asukasta. Asukasmäärä pieneni edellisvuodesta 135 henkilöllä. Vuonna 2019 keskimääräinen työttömyysprosentti oli 13,7.

Vuonna 2019 saimme kuntaan uusia työntekijöitä; hallintojohtaja ja rakennuttajainsinööri aloittivat työnsä syksyllä ja aivan uusilla tehtävänimikkeillä alkuvuodesta viestintäsuunnittelija ja elinvoimakoordinaattori. Loppukesällä Suomussalmi alkoi valmistautua yhdessä muiden Kainuun kuntien (pl. Hyrynsalmi ja Kajaani) kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen tuottajan vaihtumiseen. Monetra Oulu Oy tuottaa vuoden 2020 alkaen tahe-palvelut kunnalle. Joulukuussa kunnanhallitus päätti irtisanoa tukipalvelujen järjestämistä kos­ke­van yhteistoimintasopimuksen tietohallinnon osalta Suomussalmen kunnan ja Kainuun so­te -kuntayhtymän välillä 31.12.2019.

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Erno Heikkinen, 044 7773344 tai erno.heikkinen(at)suomussalmi.fi ja talouspäällikkö Sirpa Kovalainen 044 7773375 tai sirpa.kovalainen(at)suomussalmi.fi.

Kuvassa Suomussalmen liikuntahallin aula peruskorjauksen valmistuttua maaliskuussa 2020. Liikuntahallin peruskorjaus oli suurin investointi viime vuonna. Kuva: Tuula Leskinen.

Tiedote ja tunnuslukuja täällä.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi