Ajankohtaista

Mar 23

Kainuulaiset ovat aktiivisia kehittäjiä

Elävä Kainuu Leader ry:n Vapaat verkostot -hankkeen sekä Hyrynsalmen, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kuntien sekä Kuhmon kaupungin yhteistyössä tehtyihin Tänään ja huomenna -kysymyksiin alueen kehittämisestä saatiin 1999 vastausta. Ruohonjuuritason kysely koettiin tärkeäksi. Koko aluetta koskeva yhteenveto löytyy osoitteesta: http://www.kainuuleader.fi/vapaatverkostot.

Alueen vahvuustekijöiksi nousivat luonto, matkailu ja kulttuuri, mikä osaltaan vahvistaa aikaisemmin tunnistettuja teemoja. Lisäksi mahdollisuutena nähtiin matkailu- ja aluemarkkinointi ja viestinnän kehittäminen paikallisten asukkaiden ja toimijoiden suuntiin. ”Mitäpä se hyvejää” -asenneilmapiiri, kateus ja sisäänpäinlämpiävyys koettiin heikkoutena sekä uhkana.

”Yhtenä näkökulmana kyselyn vastauksien hyödyntämisessä on miettiminen, mitä voisin tehdä itse tai jonkun kanssa yhdessä. Millä toimenpiteillä voisimme vahvistaa omalta osaltamme positiivista viestintää ja markkinointia? Miten yhdessä ylläpidämme ja kehitämme esimerkiksi harrastusmahdollisuuksia? Miten yhdessä vahvistamme kulttuuritoimintaa? Mitä toimenpiteitä voisimme tehdä alueen siistimisessä ja kunnostamisessa?”, pohtii hankevetäjä Eeva-Liisa Kemppainen. ”Kun löydämme samanhenkisiä ihmisiä yhteisen toimenpiteitä vaativan asian ympärille, on verkostoituminen alkanut. Yhdessä tekeminen vaikuttaa toimijoiden asenteeseen positiivisesti.”, jatkaa Kemppainen. ”Kyselyn vastauksissa oli jo pohdintaa tehty ja nyt kannustankin kaikkia tarttumaan toimeen.”

Kuntajohtajien livevideolähetykset oman paikkakunnan kyselyn tuloksista ovat edelleen nähtävissä kuntien ja kaupungin Facebook-sivustoilla helmi- ja maaliskuun julkaisuissa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus työstää edelleen Vapaat Verkostot -hankkeen työpajoissa, jotka joudutaan koronatilanteen takia siirtämään keväältä myöhempään ajankohtaan. Lisäksi tulossa on yhteinen opintomatka kohteeseen, josta verkostot saavat uusia ideoita ja rohkaisua toimintaansa.

Vapaat verkostot -hankkeessa on käynnissä jo kolme verkostoa. Yhistykset yhessä -verkosto toimii viestinviejänä ja -tuojana yhdistysten yhteisissä asioissa kuntaan ja muihin yhteistyötahoihin päin Suomussalmella. Hyvinvointi -verkosto kokoaa toimijoita, asiakkaita, yrittäjiä, luennoitsijoita jne. yhteen Suomussalmen liikuntahallilla la 24.10.2020 järjestettävään tapahtumaan. Ristijärveltä käynnistynyt Tiijätkö mitä? -verkosto tiedottaa yhdistyksien työllistämisen ja yhdistyksissä työllistymisen mahdollisuuksista Kainuun alueella pois lukien Kajaani.

Hankkeessa haetaan koko ajan uusia ratkaisuja ja toimintatapoja kansalaisten tarpeista sekä ideoista lähtien. Hankevetäjä auttaa ja tukee uusien verkostojen rakentamisessa korona tilanteesta huolimatta etäyhteyttä hyödyntäen.

Lisätietoja:

Eeva-Liisa Kemppainen hankevetäjä Vapaat verkostot -hanke Puh. 040 774 2080 eeva-liisa.kemppainen@kainuuleader.fi

http://www.kainuuleader.fi/vapaatverkostot

Elävä Kainuu Leader ry on yhdistysten, yritysten, yksityishenkilöiden ja julkisorganisaatioiden kanssa toimiva paikallinen maaseudun kehittäjätaho, joka tuo esiin ja toteuttaa ruohonjuuritason tarpeita ja toivomuksia maaseudun kehittämiseksi. Yhdistyksen toiminta-alue kattaa Kuhmon kaupungin sekä Hyrynsalmen, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnat.

www.kainuuleader.fi

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi