Ajankohtaista

Feb 25

YIT urakoi Ruukinkankaan uuden koulun

Suomussalmen kunnan tekninen lautakunta on valinnut Ruukinkankaan uuden koulun toteuttajaksi YIT Suomi Oy:n. Urakoitsijakilpailutukseen tuli määräaikaan mennessä neljä tarjousta, joista kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi arvioitiin YIT:n tarjous. Tarjouksia arvioitiin niiden laadullisten tekijöiden ja hinnan perusteella, laatutekijöiden painoarvo oli 60 % kokonaisarviosta.

Urakkasopimus allekirjoitetaan lähiaikoina.

Uuden koulun tieltä puretaan käytöstä poistettuja koulurakennuksia, joista yhden rakennuksen purkutyöt ovat loppusuoralla. Alustavan aikataulun mukaan rakennustyöt on tarkoitus aloittaa toukokuussa.

Uusi koulu otetaan käyttöön elokuussa 2022.

Kiinteähintainen KVR-urakka

Koulun rakentamisessa urakkamuotona on kiinteähintainen kokonaisvastuurakentaminen eli KVR-urakka, joka käsittää kaikki kohteen toteuttamiseksi tarvittavat työt ja toimet. Urakoitsija vastaa siis kohteen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta sekä niihin liittyvistä muista toimista, kuten rakennusluvan hakemisesta.

Urakassa uusi koulurakennus ja piha-alueet rakennetaan käyttövalmiiksi.

Rakennustoimikunta seuraa

Rakennustoimikunta seuraa rakennushankkeen toteutumista ja se toimii tiedonkulun linkkinä luottamushenkilöiden ja kuntalaisten suuntaan. Rakennustoimikunta kokoontuu 1–3 kuukauden välein.

Rakennustoimikuntaan kuuluvat viran puolesta kunnanjohtaja Erno Heikkinen, sivistysjohtaja Sirpa Mikkonen, tekninen johtaja Niina Kinnunen, rakennuttajainsinööri Janne Laajoki ja kiinteistöpäällikkö Niko Vesterlund. Kunnanhallitus on nimennyt toimikuntaan edustajakseen Keijo Mularin ja varahenkilöksi Veijo Holapan.  Toimikuntaan tulee edustus myös sivistyslautakunnasta, teknisestä lautakunnasta ja nuorisovaltuustosta.

Yleinen infotilaisuus

Perjantaina 13.3. klo 15 valtuustosalissa järjestetään hankkeesta avoin infotilaisuus. Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä tapahtumaa. Kunnan ja urakoitsijan edustajat esittelevät hanketta.

Taustaa

Ruukinkankaan uuden koulun tarveselvitys valmistui loppuvuodesta 2018, ja sen päivitetty versio hyväksyttiin kunnanhallituksessa kesällä 2019. Tarveselvityksen pohjalta laadittu hankesuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa viime syyskuussa. Uuden koulun kilpailutus käynnistettiin lokakuussa 2019.

Lisätietoja:

Rakennuttajainsinööri Janne Laajoki, p. 044 777 3200, janne.laajoki(at)suomussalmi.fi

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, p. 044 777 3380, niina.j.kinnunen(at)suomussalmi.fi

Projektipäällikkö Jussi Koskelainen, p. 050 308 3526, jussi.koskelainen(at)yit.fi

Artikkelikuva: Havainnekuva uuden koulun pihalta. Kuva: YIT.

 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi