Ajankohtaista

karhuemo ja neljä pentua, Suomussalmi, kesäkuu
Feb 20

Suomussalmi mukana Fennoskandian vihreän vyöhykkeen Karjalan työvaliokunnassa

Fennoskandian vihreä vyöhyke on nykyisten ja suunniteltujen luonnonsuojelualueiden ketju Suomen, Norjan ja Venäjän rajaseuduilla. Suomessa vihreää vyöhykettä edistävät laaja valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden verkosto ja ympäristöministeriön nimittämä kansallinen vihreän vyöhykkeen työryhmä. Alueellista toimintaa koordinoidaan työvaliokunnissa, joita ovat Lappi, Karjala ja Kaakkois-Suomi.

Karjalan työvaliokunta kokoontui Kuhmossa 18.2. uuden kokoonpanon järjestäytymiskokoukseen. Karjalan työvaliokuntaa vetää Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä. Suomussalmen kuntaa työvaliokunnassa edustaa kunnanjohtaja Erno Heikkinen varajäsenenään ympäristötarkastaja Jukka Korhonen.

Työvaliokunnan jäsenistö koostuu Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Pohjois-Karjalan keskeisistä raja-aluetoimijoista Kiteeltä Kuusamoon. Sihteeristössä toimivat koordinaattori Timo J. Hokkanen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta, kehityspäällikkö Veikko Virkkunen Metsähallitus Pohjanmaa-Kainuun luontopalveluista ja ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen Pohjois-Karjalan Maakuntaliitosta.

Työvaliokunta rakentaa aktiivisesti uutta yhteistyötä alueen monipuolista yritystoimintaa, luontoa ja kulttuuria sekä raja-alueen Venäjä-yhteyksiä hyödyntäen. Skypeä ja muita sähköisiä välineitä käytetään helpottamaan toimimista pitkien etäisyyksien alueella.

Yhteistyön tavoitteena on luoda Fennoskandian vihreästä vyöhykkeestä rajat ylittävän luonnonsuojeluyhteistyön malli, lisätä alueen tunnettavuutta sekä edistää luonnon monimuotoisuutta, luonto- ja kulttuurimatkailua ja taloudellista kehitystä alueella.

Maiden välinen kolmikantainen yhteistyö perustuu yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka Suomen osalta on allekirjoittanut ympäristöministeriö. Vihreän vyöhykkeen yhteistyö on myös osa YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa.

Lisätietoja

kunnanjohtaja Erno Heikkinen, p. 044 777 3344, etunimi.sukunimi(at)suomussalmi.fi

koordinaattori Timo J. Hokkanen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus p. 0400 884 769 etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Fennoskandian vihreä vyöhyke (Ympäristöministeriö): https://www.ym.fi/fi-FI/Kansainvalinen_yhteistyo/Fennoskandian_vihrea_vyohyke

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi