Ajankohtaista

Jan 02

Tiivistelmä 31.12.2019 Suomussalmen torilla pidetystä puheesta

Vuodenvaihde on katsomista menneeseen ja tulevaan. Olemme panostaneet Suomussalmella pitkään elinvoimaan ja kuntalaisten peruspalveluihin. Näistä emme tule luopumaan jatkossakaan.

Elinvoima

Yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittäminen on kuntastrategiassa erityisen korostettu painopistealue. Käytännössä se tarkoittaa uusien yritysten houkuttelemisesta sellaiseen ympäristöön, jossa yrittäjät kokevat heidän panoksensa tärkeäksi ja merkittäväksi sekä täällä jo hetkellä toimivien yritysten huomiointia.

Kunta ei luo yksinään yhtään yritystä tai yksityisen puolen työpaikkaa. Rikkaan elinkeinoelämän omaavalla kunnalla on vetovoimaa houkutella uusia kuntalaisia ja pitovoimaa pitää asukkaat kiinni kotikunnassaan.

Mitä kunta voisi tehdä paremmin vakiintuneen yritystoiminnan kehittämiseksi ja toisaalta mitä uusien yritysten houkuttelemiseksi? Mikä on kunnan rooli alati muuttuvassa toimintaympäristössä? Kunnan sujuva ja jatkuva vuorovaikutus paikallisten yritysten ja paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa on elintärkeää Suomussalmen elinvoiman kehittämiseksi. Meillä tulee olla logistisesti hyviä yritystontteja, jotka tarjoavat myös eri yritysten tarpeisiin sopivia toimitiloja. Kunnan täytyy olla luomassa edellytyksiä sujuvalle maankäytölle, toki luontoarvoja kunnioittaen. Ensi vuonna muuten lähtee liikkeelle hiilineutraaliushanke, jossa tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Asetin vuosi sitten osin leikkimielisestikin tavoitteeksi, että Suomussalmi saisi Elinvoimakunta-palkinnon vuonna 2019. Itse palkinto ei tietenkään ollut tavoitteena, vaan puitteiden luominen elinvoiman kehittämiseksi. Suomussalmella tehdään paljon töitä yrittäjien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseksi ja yrittäjien tukemiseksi. Elinvoimapalveluissa mm. tarjotaan aloitteleville yrittäjille neuvoja liiketoiminnan perustamisessa sekä rahoitukseen ja toimitiloihin liittyvissä kysymyksissä. Työtä tehdään myös yrittäjien tutustumisen, verkostoitumisen ja yhteistyön edistämiseksi, esimerkiksi järjestämällä erilaisia yrittäjille suunnattuja tapahtumia. Tässä olemme onnistuneet. Syyskuussa Kainuun Yrittäjät arvioivat, että Suomussalmella on panostettu elinvoimapalveluihin ja yhteistyöhön yrittäjien kanssa runsaasti ja ansaitsemme palkinnon työstämme. Syksyllähän joimme palkintokahvitkin kaikille kuntalaisille suunnatussa tilaisuudessa. Paikalla olikin liki 300 kuntalaista!

Kuntalaisten peruspalvelut

Kunnan tärkein rooli ja tehtävä on järjestää kuntalaisten peruspalvelut. Meidän on tuotettava laadukkaat sivistyspalvelut. Myös teknisen puolen hoitamat kadut, puistot, viemärit, vesiputket ja niin edelleen ovat kunnan perusinfraa, josta huolehtiminen on osa kunnan lakisääteistä, näkyvää tehtäväkenttää. Tehokas hallinto taas mahdollistaa asioiden nopean käsittelyn, ja esimerkiksi lupahallinnon tulee olla ripeää. Meidän tulee erottautua nopeudellamme muista kunnista ja kaupungeista.

Sote-palvelut ovat olleet kovasti keskustelussa lehtien palstoilla. Lupaan, että pidämme huolta ja puolustamme kuntalaisten sote-palveluita, se on meidän kaikkien yhteinen asia. Suomussalmella täytyy saada laadukkaat sote-palvelut jatkossakin, omassa terveyskeskuksessamme. Laadukkailla peruspalveluilla pystymme turvaamaan kuntalaisten hyvinvoinnin, ja toteuttamaan kunnan perusajatusta siitä, kuinka kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Hokkuspokkus temput eivät auta, jos palvelumme eivät ole kunnossa.

Talous

Taloudellisesta tilanteestamme on puhuttu paljon ja syystäkin. Kahden viime vuoden alijäämä on yhteensä reilu 10 miljoonaa. Se on suuri summa. Nämä vuodet ovat olleet todella vaikeita niin Kainuussa kuin koko valtakunnassakin. Onneksi vastuullisella talouspolitiikalla on kerätty kuntamme taseeseen puskuria, emmekä ole kriisikuntamittareissa mitattuna punaisella, toisin kuin monet muut kunnat.

Ensi vuoden talousarvio näyttää valoisammalta, mutta yllätyksiin ei ole varaa. Suomussalmella on tehty päätöksiä tulevista investoinneista ja hyvä niin. Ei meillä ole varaa sulkeutua ja säästää itseämme hengiltä. Esimerkiksi liikuntahallin peruskorjaus valmistuu tulevan vuoden helmikuun lopussa ja uusi koulu avaa ovensa 2022 elokuussa. Ne ovat todella tärkeitä investointeja kuntalaisillemme. Ajankohta on sillä tavalla hyvä, että korot ovat alhaalla ja vaikka lainarahoitus kasvaa, eivät korot ole onneksi korkealla. Suojaudumme koronnostoja vastaan.

Tulevaisuuden työtä varten me tarvitsemme yhteistä pitkäjänteistä kunnan kehittämistä, määrätietoista otetta ja ennen kaikkea yhteen hiileen puhaltamista. Tästä olen puhunut aiemmin ja tästä puhutaan monessa muussakin paikassa, mutta yhdessä tekeminen ja muiden ihmisten kunnioittaminen on ihan aidosti kaikista tärkein asia.

Yhteistyön merkitys

Suomussalmen tulevaisuuden menestys ratkaistaan yhteisönä: kunnassa, yhdistyksissä, yrityksissä ja kuntalaisten kesken. Yhteistyö on menestyvän kunnan keskeisin tekijä. Suomussalmi on juuri sellainen kuin me yhteistyössä tästä kunnasta rakennamme. Vain yhdessä yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa voimme luoda sellaista vetovoimaa, jonka perusteella ihminen valitsee asuinpaikakseen Suomussalmen. Harrastukset, työ, yrittämisen edellytykset tai vaikkapa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palvelut ovat kaikki sellaisia, jotka vaikuttavat muuttopäätökseen tänne ja siihen, haluaako Suomussalmelle jäädä. Uskon, että Suomussalmella tähän pystytään.

Muutaman minuutin päästä alkaa ilotulitus, josta haluan kiittää Suomussalmen Yrittäjiä, koska he ovat yhdessä sen mahdollistaneet. Tänä vuonna raketit ammutaan Jalonuoman sillalta. Kunta puolestaan on huolehtinut torijärjestelyistä. Tätä on yhteistyö!

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi