Ajankohtaista

Sep 26

Vesistökunnostukseen koulutetaan tekijöitä

Vesistöjen kunnostaminen on ajankohtainen aihe. Tahtoa ja rahoitustakin kunnostamiseen löytyisi, mutta tekijöistä on pulaa. Parhaillaan on käynnissä osallistujien haku koulutukseen, jossa tähän puutteeseen haetaan helpotusta.

Monimuotokoulutuksen avulla opitaan vesistöjen kunnostuksen teoriaa ja käytäntöä sekä yrittäjyyttä. Koulutuksessa hyödynnetään mahdollisimman paljon käynnissä olevia kunnostushankkeita.

Aloituspaikkoja koulutuksessa on 15 ja koulutus alkaa lokakuussa. Noin vuoden ajalle jaksottuvan koulutuksen jälkeen Kainuun ja Koillismaan alueelle saadaan lisää osaamista ja osaajia.

Toimi, pian, sillä hakuaikaa koulutukseen on 30.9.19 saakka!

Koulutus on avoin kaikille. Erityisen hyvin se sopii mikroyrittäjille palveluja laajentamaan (esim. kaupalliset kalastajat, maatilat ja koneyrittäjät) tai vesistökunnostukseen liittyvää toimintaa suunnitteleville.

Kunnostuksia tilaavat ja teettävät esimerkiksi Metsähallitus, ELY-keskukset, kunnat, kalatalousalueet sekä muut vesistöihin liittyvät hankkeet ja yhdistykset. Vesistöihin liittyviä valuma-aluekunnostuksia teettää mm. Metsäkeskus.

Vesistöjen kunnostustarpeen voi aiheuttaa moni asia. Esimerkiksi ojituksista johtuva ravinnekuormitus voi kerrostua vesistöön noidankehäksi, jonka purkamiseen tarvitaan hoitotoimenpiteitä. Olosuhteiden muututtua voi esiintyä lajien massaesiintymiä (sinilevä, vesirutto). Ilmastonmuutos aiheuttaa lajistonmuutoksia sekä muuttaa valumaa. Järvessä voi olla myös petokalojen tai kalastuksen puutteesta aiheutuneet ylitiheät kalakannat (esimerkiksi muikku, ahven, särki tai lahna), jolloin ravintokilpailu aiheuttaa kääpiöitymistä.

Faktoja koulutuksesta:

– “Osaajia vesistökunnostukseen” -koulutushankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto

(80 %) ja Oulujärvi Leader Ry (20 %)

– Hanke kestää vuoden 2020 loppuun, koulutus alkaa lokakuussa 2019

– Hankealueena on Koillismaa/Lappi (Kuusamo, Posio, Taivalkoski), Kainuu (Hyrynsalmi,

Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi) ja Pohjois-

Pohjanmaa (Pyhäjärvi, Vaala)

 

– Lisätietoja ja hakukaavake osoitteessa https://www.oulujarvileader.fi/ Linkki tässä.

-> osaajia vesistökunnostukseen -laatikko

Oulujärvi Leader
Osaajia vesistökunnostukseen -hanke
Tero Nieminen, hankepäällikkö
tero.nieminen@oulujarvileader.fi
050 4340 150

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi