Ajankohtaista

Suomussalmen Mökkiläiskysely 2019
elo 31

Mökkiläiskyselyn tuloksia

Suomussalmen kunnan elinvoimapalvelujen ja Kyläluotsi-hankkeen toteuttamaan mökkiläiskyselyyn saatiin hyvin vastauksia. Kyselystä saatua palautetta käytetään kunnan oman toiminnan kehittämiseen, ja viestiä viedään myös muille paikallisille toimijoille. Elokuun alussa parin viikon ajan netissä avoinna olleeseen kyselyyn saatiin vastauksia kaikkiaan 191. Kyselyn tekijät kiittävät kaikkia vastaajia. Erityisesti runsas vapaamuotoinen palaute on hyödyllistä.

Suomussalmella mökkeillään vastausten perusteella ympäri kuntaa. Mökkejä on usein isojen kylien ympäristössä. Vastauksissa suosittuina mökkeilykylinä mainittiin muun muassa Vuokki, Ruhtinansalmi, Hossa, Pesiö ja Myllylahti. Vastausten perusteella myös kirkonkylän lähistöllä mökkeillään paljon.

Enemmistö, 68 % vastaajista oli muualta kuin Suomussalmelta. Valtaosa mökkeilee kesäisin, mutta syksyisin ja ympäri vuodenkin mökkeillään suhteellisen paljon. Mökeillä viivytään pääasiassa muutamia päiviä tai korkeintaan muutamia viikkoja.  Kuukausikaupalla mökeillään viipyy vain pieni osa vastaajista.

Palveluja käytetään ja kaivataan

Mökkiläiset käyttävät kyselyn perusteella lähes kaikkia samoja palveluja kuin Suomussalmella vakituisesti asuvat, paitsi että monet kaipasivat mökkiläistalkkarin palveluita.

Ruokakaupat olivat suosituin mökkiläisten käyttämä palvelu. Paljon mainintoja saivat myös huoltoasemat, ravintolat, Alko, apteekki ja rautakaupat. Rautakaupoista ja nuohouspalveluista kaivattiin lisää tietoa.

Kunnan pohjoisosiin toivotaan polttoainepistettä ja juomaveden ottopistettä keskustaan. Kunta selvittää mahdollisuudet järjestää vedenottopiste torille tai Jalonniemeen.

Uuden leirintäalueen perustaminen on ollut vastikään paikallinen puheenaihe, ja se näkyi myös mökkiläiskyselyssä. Leirintäaluetta toivottiin vastausten perusteella Jätkänpuiston tai laivarannan alueelle.

Muutamia kyselyyn vastanneita harmittivat porojen aiheuttamat haitat. Myös jätehuollon puutteet, teiden kunnon heikkeneminen sekä laajakaistan asentamisen ja sähkön kalleus nousivat vastauksissa esille. Monet vastaajista toki mainitsivat samassa yhteydessä, että tietävät näiden asioiden olevan muiden toimijoiden kuin kunnan vastuulla. On kuitenkin hyvä, että asiat nousevat esille, ja saatua palautetta toimitetaan eteenpäin asioista vastaaville tahoille.

Yritykset markkinoimaan!

Useissa vastauksissa mainittiin, että paikallisia tuotteita halutaan ostaa ja niiden saatavuudesta kaivataan tietoa. Erityisesti liha, kala, leipomotuotteet ja käsityöt tulivat vastauksissa esille.

Kaiken kaikkiaan alueen yritysten palvelujen markkinointia toivottiin lisää. Osa toivoi parempaa suoramarkkinointia esimerkiksi paikallislehden ja siinä jaettavan mainosesitteen muodossa. Osa toivoi yritysten nettisivujen parantamista. Myös matkailukohteiden markkinointiin toivottiin lisäpanostusta.

Mökkiläiskyselyn tuloksista on viety viestiä paikalliselle yrittäjäjärjestölle, jotta yrittäjillä on mahdollisuus kehittää markkinointiaan ja parantaa palvelujensa saatavuutta.

Kunnan palveluista kirjasto kiinnostaa

Kunnan mökkiläisille tarjoamiin palveluihin oltiin vastausten perusteella varsin tyytyväisiä.

Kunnan nettisivut tarjoavat vastaajien mukaan riittävästi tietoa mökkiläisiä palvelevissa asioissa, tosin liki puolet vastanneista ei ollut etsinyt tietoja kunnan nettisivuilta. Vain 4 % kyselyyn vastanneista koki, ettei löydä sivuilta tarpeellisia tietoja.

Vastausten perusteella moni mökkeilijä käyttää kirjaston palveluja. Kirjastokortin hankkimisesta ulkopaikkakuntalaiselle kysyttiin ja kirjastosta kerrotaan, että myös ulkopaikkakuntalaiset voivat hankkia kirjastokortin esittämällä henkilötodistuksen ja antamalla yhteystietonsa.

Kiinteistöveron toivottiin muutamissa vastauksissa pysyvän vähintään ennallaan tai laskevan.

Myös mökkiläisiltaa vastauksissa toivottiin, mutta liki puolet vastaajista oli tilaisuudesta vain varovaisen kiinnostuneita vastaten osallistumista koskevaan kysymykseen ”ehkä”. Mökkiläisillalle ei näytä kyselyn perusteella olevan kovin suurta tarvetta. Haastetta sen järjestämiseen aiheuttaisi myös se, että suurin osa mökkiläisillasta kiinnostuneista toivoi sitä heinäkuulle, jolloin Suomussalmella tapahtuu jo paljon muuta. Alkukesä voisi olla illan järjestämiselle todennäköisempi ajankohta. Kiinnostava ja parhaiten Suomussalmella mökkeileviä palveleva mökkiläisilta jää mietintään.

Tapahtumia lisää?

Tapahtumia toivottiin yleisesti lisää, mutta tarkemmin niitä ei eritelty. Mökkimessuja ja juhannuskokkoa kylän pintaan kaipailtiin muutamissa vastauksissa.

Useassa vastauksessa toivottiin lisää tapahtumia Kaunisniemeen, onhan sinne saatu viimein katettu katsomo. Kesäteatterin välipäiville on joitain tapahtumia jo suunnitteilla. Vastausten perusteella esimerkiksi musiikkitapahtumille voisi olla tilausta. Kesäteatteri on vastausten perusteella ehkä isoin yksittäinen vetovoimatekijä Suomussalmella mökkeileville.

Arpaonni suosi Merjaa

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvoimme Suomussalmi-aiheisen tuotekassin. Arpaonni suosi Merja L:ää Vantaalta, onnittelemme voittajaa! Kassi on lähetetty voittajalle.

Mökkiläiskysely toteutettiin yhteistyössä Suomussalmen elinvoimapalvelujen ja Kyläluotsi-hankkeen kanssa. Toteutuksesta vastasivat elinvoimakoordinaattori Anu Komulainen, Kyläluotsi-hankkeen projektipäällikkö Marjut Kyllönen ja kunnan viestintäsuunnittelija Tuula Leskinen.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi