Ajankohtaista

Aug 24

Jalonuoman esteettömän reitin rakennustyöt on aloitettu

Esteettömän reitin rakentaminen Jalonuoman varteen Suomussalmen keskustassa on aloitettu avaamalla kanavan varren maisemaa ja ensimmäisen osuuden rakentamisella kuntoutuskodin suunnalta kanavan varteen.

Kanavan varren sillat kunnostetaan ja niiden tehdään yhteyteen levähdyspaikat. Lähiviikkoina aloitetaan hotellin takana olevan osuuden rakentaminen.

Jalonuoma sijaitsee Hotelli Kiannon Kuohujen välittömässä läheisyydessä. Uoma on entinen Jalonkoski, joka on ollut kohtuullisen merkittävä matkailukohde koskenlaskuineen, tukkilaiskisoineen ja kalastuksellisesti.

Jalonuomaa Suomussalmen keskustan lähellä, kaadettuja puita pinossa.
Maisema avautuu kun puita kaadetaan. Kuva Jukka Korhonen.

Kosket on kivetty ja padottu vesivoiman ja tiestön rakentamisen yhteydessä sekä puutavaran uittoa varten. Uoma on aiemmin toiminut toisena Kiantajärvestä Emäjokeen laskevana haarana. Veden vaihtumisen takaamiseksi on uoman kautta rakennettu putkistoyhteys Emäjokeen.

Itse ranta-alue on osin hieman hankalakulkuinen ja kalastuksen vaatima takaheittotila on kapea. Kalastuksen ja kulkemisen turvallisuuden parantamiseksi alueelle olisi mahdollista rakentaa pitkospuumaiset käytävät kulun helpottamiseksi ja joitakin heittolaitureita kalastusta varten.  Uoman mataluudesta johtuen vesistöstä pitäisi poistaa jonkun verran sinne upoksiin jäänyttä puustoa.

Hankkeen tarve ja tavoitteet

Suomussalmen kunta oli mukana hallituksen kaksivuotisessa ”Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi ” kärkihankkeessa, jossa edistettiin terveyttä ja hyvinvointia ja vähennettiin eriarvoisuutta. Tämän hankkeen puitteissa suunniteltiin pyörätuolilla liikuttavaksi sopiva, esteetön, vanhuksille ja kuntoutettaville sopiva liikuntareitti kuntoutuskodilta pitkin vesistöreitin vartta. Jalonuoma muodostaa reitin päätepisteen ja sinne rakennettavat kulkuväylät sekä heittolaiturit rakennetaan pyörätuolikelpoisiksi ja siten yhdistettävissä esteettömään reittiin.

Esteettömän reitin pohjaa
Esteettömän reitin pohjaa kuntoutuskodilta. Kuva Jukka Korhonen.

 

Uoman hotellinpuoleinen ranta-alue on kunnan puistomaisesti hoitama, ja uomaa itsessään hallinnoi Suomussalmen perhokalastajat r.y. Perhokalastajat hoitavat uoman kalakantaa kirjolohi-istutuksilla. Alueelle voivat ostaa kalastusluvan myös yhdistyksen ulkopuoliset henkilöt, kuten esimerkiksi hotellin asiakkaat. Alueella on järjestetty joitakin kalastusnäytöksiä ja erilaisille ryhmille suunnattuja kalastustapahtumia. Vastaavia tapahtumia järjestetään tulevaisuudessakin.

Osa OUMO:a

Reitin rakentaminen liittyy Jalonuoman kehityshankkeeseen osana Oulujoen vesistön puitesopimusta (OUMO).

Hankeen toteuttavat Suomussalmen kunta ja Suomussalmen perhokalastajat, ja sen kustannusarvio on 40 000 €. Suurin rahoittaja on Fortum Oy. Muita ovat Suomussalmen kunta, Kainuun Ely-keskus ja Suomussalmen perhokalastajat.

Lisätietoja:

Suomussalmen kunnan ympäristötarkastaja Jukka Korhonen, p. 044 038 4341.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi