Ajankohtaista

Aug 12

Tekniset palvelut hakee osaajia

Suomussalmen kunnan tekniset palvelut hakee rakennuttajainsinööriä, laitosmiestä ja kuorma-autonkuljettajaa vakituisiin työsuhteisiin. Hakuaika kaikkiin tehtäviin päättyy 26.8.2019 klo 15.00.

Rakennuttajainsinööri

Suomussalmen kunnan teknisten palvelujen alaisuudessa toimii tilapalvelut, ruoka- ja siivouspalvelut, rakennus- ja ympäristövalvonta, ympäristötekniikka ja vesihuoltolaitos. Teknisen toimialan henkilöstömäärä on noin 100. Haemme joukkoomme rakennuttajainsinööriä toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Rakennuttajainsinöörin työtehtäviä ovat rakentamisen investointihankkeiden kustannusarvioiden laadinta, suunnitteluttaminen sekä rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Työhön sisältyy lisäksi mm. kunnan sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana toimiminen, hallinnollisten asioiden valmistelu sekä omalta osaltaan viranhaltijapäätöksien tekeminen ja niiden täytäntöönpano.

Viran hoitamisessa tarvitaan talonrakennushankkeisiin liittyvää työkokemusta, niin uudisrakentamisesta kuin peruskorjauksistakin sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja tietoteknistä osaamista. Eduksi katsotaan työmaa- ja suunnittelukokemus ja rakennusalan yleisten sopimusehtojen tuntemus. Arvostamme työkokemusta suurehkojen rakennushankkeiden valvontatehtävistä ja toivomme niistä referenssiluetteloa hakemuksen liitteenä.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään rakennusinsinöörin tutkinto. Lisäksi hakijalta edellytetään ajokorttia ja autonkäyttömahdollisuutta.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan ja sen lisäksi maksetaan mahdolliset TS:n mukaiset työkokemuslisät. Virkaan sovelletaan 6 kk koeaikaa.

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Niina Kinnunen puh. 044 777 3380, niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi ja kiinteistöpäällikkö Niko Vesterlund puh. 044 777 3373, niko.vesterlund@suomussalmi.fi

Laitosmies

Suomussalmen kunnan tekniset palvelut hakee laitosmiestä kuukausipalkkaiseen työsuhteeseen.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään vähintään tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto sekä käytännön kokemusta alaan liittyvistä tehtävistä. Tehtävän hoitaminen edellyttää kiinteistöautomaation tuntemusta. Traktorin kuljettajan kokemus sekä kaluston huoltoon liittyvä osaaminen katsotaan eduksi. Tehtävänkuvaan sisältyy tällä hetkellä mm. aluelämpölaitoksien hoito Karhulanvaaralla ja kirkonkylällä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan (TS). Työaika on 38,75 h/viikko. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen vaalin vahvistamista. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Niina Kinnunen puh. 044 777 3380, niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi ja kiinteistöpäällikkö Niko Vesterlund puh. 044 777 3373, niko.vesterlund@suomussalmi.fi.

Kuorma-autonkuljettaja

Suomussalmen kunnan tekniset palvelut hakee kuorma-autonkuljettajaa vakituiseen työsuhteeseen.

Työtehtäviin sisältyy kuorma-autonkuljettajan tehtävien lisäksi tiehöylän ja kaivurikuormaajan kuljettajan tehtävät sekä kaluston huolto.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään ABCE –luokan ajokorttia ja kuljettajan ammattipätevyyskorttia sekä kokemusta kuorma-auton kuljettajan tehtävistä. Tiehöylän ja kaivurikuormaajan kuljettajakokemus sekä kaluston huoltoon liittyvä osaaminen luetaan eduksi tehtävää täytettäessä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) työehtosopimuksen mukaan. Työaika on 38,75 h/viikko. Tehtävään valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävään sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antavat tekninen johtaja Niina Kinnunen puh. 044 777 3380, niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi, maanrakennusmestari Esa Moilanen 044 025 2903, esa.moilanen@suomussalmi.fi ja työnjohtaja Juha Tauriainen 044 039 9770, juha.tauriainen@suomussalmi.fi

Hakuaika kaikkiin tehtäviin päättyy 26.8.2019 klo 15.00. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi