Ajankohtaista

Jul 25

Vesiputken vuotokohta on korjattu

Suomussalmen kirkonkylän ja Ämmänsaaren välisessä vesiputkessa oleva vuotokohta on
korjattu. Korjaustyöt kestivät pitkälle iltaan, kun vuotokohdan korjausta ei voitu paikallisesti
toteuttaa, vaan sen ohittamiseksi jouduttiin rakentamaan uutta putkilinjaa noin 100 metriä.
Vesiputki painotetaan Kiantajärveen tämän päivän aikana.

Korjaustöiden jälkeen putkilinja huuhdellaan vedellä ja sen jälkeen kloorataan mahdollisten
epäpuhtauksien poistamiseksi. Huuhtelu- ja kloorausvesiä ei lasketa vesijohtoverkostoon,
vaan ne johdetaan maastoon Mannilanrannan paineenkorotusaseman luona. Kun
vesiputki on kloorattu ja sen jälkeen uudelleen huuhdeltu, niin otetaan vesinäytteet.
Vesinäytteet toimitetaan tutkittavaksi tänään iltapäivällä. Ensimmäiset tutkimustulokset
saapuvat noin vuorokauden kuluttua ja osa tuloksista kahden vuorokauden kuluttua.
Tulokset ovat selvillä viimeistään tiistaina.

Kirkonkylän paineenkorotussäiliön vesimäärä riittää noin kahden vuorokauden
vedenkulutustarpeeseen. Seuraamme paineenkorotussäiliön vesimääriä. Asukkaita
pyydetään vähentämään tarpeetonta vedenkulutusta, jotta paineenkorotussäiliön
vesimäärä riittäisi siihen saakka, kunnes tutkimustulokset ovat tulleet. Tilanteen
etenemisestä tiedotetaan kunnan internet sivuilla ja facebookissa.

Jos joudumme laskemaan säiliöön vettä Ämmänsaaren puolelta, ennen kuin
tutkimustulokset tulevat, niin ruoanlaittoon käytettävä vesi on tarpeellista keittää ennen
käyttöä. Mahdollisesta keittokehotuksesta ilmoitamme myöhemmin.

VAROITUS!
Kiantajärvellä liikuttaessa tulee huomioida tarvittaessa pintaan nostettu vesiputki ja pyrkiä
välttämään turhaa liikennöintiä sen läheisyydessä. Vesiputki sijaitsee välillä voimalaitoksen
kanava – Mannilanranta.
Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Niina Kinnunen
puh. 044 777 3380, niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi