Ajankohtaista

Jun 27

Juhlapuhe Eläkeliiton Kainuun Piirin kesäjuhlassa

Kesä on tapahtumien aikaa ja tapahtumat toteutuakseen vaativat aina paljon aikaa ja vaivaa, mutta onneksi tapahtumia järjestetään yleensä porukassa, ja monesti taustalla on jokin yhdistys tai järjestö. Järjestöjen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Siksi on hienoa huomata, että teitä, jotka olette valmiita käyttämään vapaa-aikaanne järjestötoimintaan, on näin paljon. Eipä tapahtumia näin paljon olisikaan Kesä-Kainuussa, jos ei olisi aktiiveja järjestämään ja aktiivisia osallistujia!

Teillä on tänään paljon mukavaa tekemistä: musiikkia, kilpailuja ja visailuja, siis mainiosti kesäjuhlaan sopivaa ohjelmaa! Mutta kaiken ohjelman ohella varmasti tärkeintä on yhdessäolo.

Ihmisten arjen sanotaan olevan nykyään entistä kiireisempää ja eläkeläisten arjen vasta kiireistä sanotaankin olevan. Monille eläkeläisille yhdistystoiminta on yksi tärkeä ajanviete. Kunnissa pidetään yhdistystoimintaa erittäin tärkeänä ja arvostettavana.

Suomussalmella järjestö- ja yhdistystoimijoita ei vain kiitellä juhlapuheissa, meillä on tehty myös konkreettisia toimia järjestöjen toimintaedellytysten kehittämiseksi. Esimerkiksi, kunta antoi vuonna 2007 Ämmän Kammarin tilat korvauksetta järjestöjen käyttöön. Tilojen käytyä ahtaiksi löydettiin järjestöille uudet entiseltä kuntoutuskodilta.

Kainuu on yksi Suomen pienimpiä maakuntia. Väestön ikääntyminen ja väheneminen ovat todellisia, jo moneen kertaan todettuja haasteita. Meillä on samaan aikaan sekä haasteita että mahdollisuuksia. Tilanne vaatii meiltä kainuulaisilta yhteistyötä ja tulevaisuudessa tarvitsemme entistä enemmän niin sanottuja pehmeitä arvoja, kuten vuorovaikutusta, kuuntelua ja yhteisymmärrystä.

Me-henkemme vahvistaa jo entuudestaan voimakasta kainuulaista identiteettiä. Lisäksi se vahvistaa imagoamme valtakunnallisella tasolla, kun näyttäydymme elinvoimaisena maakuntana, joka uskoo itseensä ja omiin vahvuuksiinsa. Yhteen hiileen puhaltaminen on myös elinehto maakunnan ja sen kuntien toiminnan edistämiselle.

Me-henkemme vahvistaa jo entuudestaan voimakasta kainuulaista identiteettiä.

Väestöllistä ja taloudellista huoltosuhdetta nostetaan usein esiin negatiivisessa valossa. On totta, että meidän täytyy tehdä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti kauaskantoisia ratkaisuja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta, mutta eläkeläiset ja ikäihmiset eivät ole taakka – vaan voimavara, joka meidän tulee ottaa huomioon. Iän tuoma kokemus ja tieto kannattaa hyödyntää.

Kuntien elinvoimaa mitataan usein esimerkiksi väestönmäärällä ja ikärakenteella, työllisyydellä, työvoiman määrällä sekä työpaikkojen lukumäärällä. Väestömme vanheneminen ja korkeahkot työttömyysluvut eivät ole yksioikoinen mittari elinvoimaisuudestamme. Me täällä asuvat emme näe asioita mittareiden kautta vaan arjessa. Se tarkoittaa sitä, että kaikki toimii niin kuin pitääkin ja pidämme toisistamme huolta. Se tarkoittaa sitä, että järjestämme tällaisia upeita tapahtumia ja nautimme olostamme.

Avoimuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat suomalaisuuden perusarvoja. Valitettavasti nämä arvot eivät ole enää itsestäänselvyys. Niiden eteen pitää tehdä työtä. Yhteisöllisyys ja asukaslähtöisyys ovat avoimuuden edellytys. Avoimuus tarkoittaa valmiutta tehdä asioita uudella tavalla sekä nähdä maailma toisen ihmisen silmin ja erilaisuutta kunnioittaen.

Tiivistelmä Suomussalmen kunnanjohtaja Erno Heikkisen 27.6.2019 Eläkeliiton Kainuun piirin kesäjuhlassa pitämästä juhalpuheesta.

Artikkelikuvassa kunnanjohtaja Erno Heikkinen on menossa Suomussalmen kesäteatterin lavalle pitämään juhlapuhetta. (Kuva: Tuula Leskinen)

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi