Ajankohtaista

Jun 17

Yritysyhteistyö toimii Talentissa

Suomussalmen Talentti -hankkeessa on saatu hyviä kokemuksia yritysyhteistyöstä. Hankkeen keskeinen tavoite on luoda erilaisiin työpaikkoihin tunnistettuja oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat hankkeen asiakkaiden osaamisen tunnistamisen suhteessa ammatillisten perustutkintojen vaatimuksiin. Osaamisen tunnistamisesta asiakas saa osaamistodistuksen, joka toimii laajennettuna työtodistuksena tai todistuksena jo olemassa olevasta ammatillisesta osaamisesta haettaessa suorittamaan ammatillista perustutkintoa.

Yrittäjä Olli Lappalainen ja projektipäällikkö Minna Saastamoinen kättelevät
Kello-Optiikka Lappalaisen Olli Lappalainen ja Talentti-hankkeen projektipäällikkö Minna Saastamoinen kättelevät allekirjoitetun oppimisympäristön tunnistamisraportin valmistumisen kunniaksi.

”Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen amisreformin myötä ammatillisissa opinnoissa on velvollisuus huomioida opiskelijan osaaminen, olipa se hankittu missä tahansa. Osaamistodistuksella asiakas voi saada suuren osan tutkinnosta ns. hyväksi luettua, mikä lyhentää opiskeluaikaa” kertoo projektipäällikkö Minna Saastamoinen.

Ammatillinen opettaja tunnistaa työpaikalle oppimisympäristön. Tämä takaa sen, että työpaikalla tehtävä työ todella vastaa tutkintojen vaatimuksia. Oppimisympäristöjä on tunnistettu Talentti-hankkeen kautta työpalvelukeskus Miiluun ja nuorten työpaja Hanslankareille. Oppimisympäristöjä on suunniteltu myös kunnan muihin toimintoihin. Yrityksiä on saatu mukaan viisi, joista neljässä oppimisympäristön tunnistaminen on jo valmis. Mukana olevat yritykset ovat Kello-Optiikka Lappalainen, Suomussalmen Puhdaspesu, K-Market HerkkuKirsikka, K-Rauta ja Eläinhoitola Man-Man. Yrityksiin tunnistetut oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuksia mm. liiketoiminnan perustutkintoon, tekstiili- ja muotialan perustutkintoon ja logistiikan perustutkintoon liittyvän osaamisen tunnistamiseen. Tavoitteena on saada syksyllä mukaan lisää yrityksiä.

Yritysten kokemukset oppimisympäristön tunnistamisesta ovat positiivisia. ”Ammatillisen opettajan kautta yrityksen toimintaprosesseja verrataan ammatillisiin tutkintoihin. Näin itsekin hoksaa, miten paljon yrityksessä on mahdollisuuksia. Oppimisympäristö toimii varmasti jatkossa myös rekrytoinnin tukena, kun voimme markkinoida tätä mahdollisuutta työnhakijoille, joilla ei vielä ole ammatillista tutkintoa olemassa” sanoo Suomussalmen Puhdaspesun yrittäjä Anne Parviainen.

Opinnollistaminen on vain yksi Talentti-hankkeen toimintamuodoista. Lisäksi asiakkaille etsitään yksilöllisiä polkuja opintoihin ja työelämään. Hankkeeseen on kirjattu asiakkaita 75, joista kymmenkunta on työllistynyt ja suunnilleen saman verran on hakeutunut opiskelemaan. Oppisopimuksiakin on solmittu muutama, samoin työkokeiluja. ”Työnantajien positiivinen suhtautuminen ja mahdollisuuksien antaminen asiakkaille on olennaisen tärkeää onnistuneiden työelämäpolkujen luomisessa. Tämä on tavallaan sellaista ”matchausta”, jossa saatetaan yhteen oikeanlainen työpaikka ja oikeanlainen asiakas” hankkeen ohjaaja Satu Moilanen kertoo.

TAUSTAA: Mikä on Suomussalmen Talentti?

Suomussalmen Talentti on Euroopan sosiaalirahaston ESR:n ja Suomussalmen kunnan rahoittama hanke. Paikallisena rahoittajaviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2018-31.12.2020.  Talentin kautta luodaan Suomussalmelle uudenlaista opiskelua ja monimuotoista oppimista mahdollistava toimintaympäristö, seinätön oppimiskeskus. Seinättömän oppimiskeskuksen avulla mahdollistuu joustavien opinto- ja urapolkujen rakentaminen eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville asiakkaille. Keskeisiä toimintoja ovat henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi Eväitä opinnälkään -työvoimakoulutukset, tuettu työkokeilu, opinnollistaminen ja oppisopimusopiskelu. Toimintaa rakennetaan yhteistyössä työllisyys- ja koulutustoimijoiden kanssa. Hankkeessa huomioidaan myös paikallisten yritysten työvoimatarpeet. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö Minna Saastamoinen, palveluohjaaja Kaija Seppänen ja ohjaaja Satu Moilanen. Hankkeen toimitilat sijaitsevat työpalvelukeskus Miilussa (Miilutie 5).

www.suomussalmi.fi/talentti-hanke

Talentin löydät myös Facebookista.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi