Ajankohtaista

Ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen Fortum Power and Heat Oy:stä luovutti ja Suomussalmen kunnan tekninen johtaja Niina Kinnunen vastaanotti vanhan Emäjoen diditoidun audiovisuaalisen aineiston. (Kuva: Tuula Leskinen)
Jun 05

Digitoitu Emäjoki-aineisto on saatu Suomussalmen kunnalle

Suomussalmen kunta on saanut paikallishistoriallisesti merkittävän lisän kuva-arkistoonsa. Tekninen johtaja Niina Kinnunen otti viime viikolla kunnan puolesta vastaan irtolevyn, jolle on tallennettu Emäjoen voimalaitosrakentamiseen liittyvää kuva- ja filmiaineistoa. Levylle on tallennettu digitoituina 14 filmiä tai filminpätkää, yli 140 diaa ja kaikkiaan noin tuhat valokuvaa.

Artikkelikuvassa ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen Fortumista ja Suomussalmen kunnan tekninen johtaja aineiston luovutustilaisuudessa.

”Vanhan Emäjoen vesivoimarakentamiseen liittyvän visuaalisen aineiston digitointi on toteutettu osana Oulujoen moninaiskäyttö -ohjelmaa. Valokuvien ja audiovisuaalisen aineiston eli vanhojen filmien inventointi, luettelointi ja valikoitu digitointi käynnistyivät viime vuoden puolella ja nyt urakka on valmistunut,” aineiston Suomussalmelle tuonut Fortum Power and Heat Oy:n ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen kertoo.

Suomussalmen lisäksi Paltamon kunta on ollut mukana Emäjoki-projektissa.

Yleisö pääsee katsomaan kuvia ja filmejä

”Aineisto käydään läpi, ja soveltuvin osin kuvat julkaistaan Suomussalmen kunnan avoimessa kuvapankissa, jossa ne ovat kaikkien katsottavissa,” tekninen johtaja Niina Kinnunen kertoo.

”Suomussalmen taiteiden yö järjestetään 20.9., ja osana tapahtumaa järjestetään avoin filmien ja kuvien katselutilaisuus,” Kinnunen lupaa.

Tilaisuuden kellonaika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Vesivoimarakentaminen valjasti kosket

Oulujoen vesistön vesivoimarakentamisen käynnisti toisen maailmansodan jälkeen täydellä teholla vuonna 1941 perustettu Oulujoki Osakeyhtiö, vaikka suunnitelmat koko vesistön valjastamisesta oli laadittu jo 1900-luvun alussa.

Työkoneita ja työmiehiä voimalaitostyömaan kaivannossa, kuvattu 5.6.1958. Fortum Power and Heat Oy:n arkisto/FOTO ROOS
Työkoneita ja työmiehiä voimalaitostyömaan kaivannossa, kuvattu 5.6.1958. Fortum Power and Heat Oy:n arkisto/FOTO ROOS

Emäjoki on Oulujoen vesistön Hyrynsalmen reitin pääjoki Kainuussa. Se alkaa Suomussalmen Kiantajärvestä ja virtaa Hyrynsalmen Hyrynjärven kautta Iijärveen Ristijärvellä. Sieltä joki jatkuu Kiehimänjokena Paltamoon saakka, jossa se laskee Oulujokeen. Oulujoki Osakeyhtiö valjasti Emäjoen 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa. Jokeen rakennettiin kolme vesivoimalaa, Kiantajärvestä alkaen Ämmän, Aittokosken ja Seitenoikean voimalaitoksen. Kiehimänjoiessa reitin alavirralla on lisäksi Leppikosken voimalaitos Paltamossa.

Oulujoki Osakeyhtiön nimi muutettiin vuonna 1982 muotoon Oulujoki. Vuonna 1991 yhtiö fuusioitui Imatran Voima Oy:n kanssa, ja se puolestaan yhdistyi Neste Oy:n kanssa Fortum Oyj:ksi vuonna 1998. Yhtiöitä ja siten arkistonmuodostajia on näin ollen useita, mikä on hankaloittanut aineiston järjestämistä.

Kuva-aineistoa on kartutettu aktiivisesti aina 1940-luvulta lähtien. Oulujoki Osakeyhtiössä ymmärrettiin dokumentoinnin tärkeys, ja aineistoa tarvittiin myös esimerkiksi henkilöstölehti Voima-Viestiä varten.

Foto-Roos oli tärkeä jokirakentamisen dokumentoija, mutta myös yhtiöiden eri työntekijät ovat ottaneet paljon valokuvia ja dioja sekä tallentaneet tapahtumia filmeille.

Oulujoen moninaiskäyttöhankkeen monet hankkeet

Oulujoen moninaiskäyttöhankkeessa ovat Fortumin lisäksi mukana Oulun Energia, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset ja kaikki Oulujoen vesistöalueen kunnat. Muista OUMO-hankkeista voidaan mainita esimerkkinä Suomussalmen keskustaan Jalonuoman rantaan rakennettava esteetön reitti, joka palvelee etenkin kalastajia.

Aineiston inventointi ja järjestäminen alkoi loppuvuodesta 2016 Vanhan Oulujoki -aineiston inventointi- ja digitointiprojektin puitteissa. Projektin tarkoitus oli tukea Oulujoen moninaiskäyttöä ja matkailua. Emäjokea koskevaan aineistoon perustettiin uusi projekti.

Projektien tarkoitus oli saada Oulujoen ja Emäjoen kunnille käyttökelpoista kuvamateriaalia, eikä aineistoa ole siksi järjestetty arkistonhoidollisesta tarpeesta.

”Alkutilanteessa aineisto oli hajallaan eri toimipisteissä ja sitä oli kaikenlaisissa laatikoissa, pusseissa, kirjekuorissa ja albumeissa yms. Työn kuluessa aineisto laajeni huomattavasti, ja siksi kronologinen järjestys on rikkoutunut,” Hämäläinen kertoo.

Ei mihin tahansa käyttöön

Fortum on luovuttanut osittaiset oikeudet kuva-aineistoon. Kuvia voidaan hyödyntää ei-kaupallisella tavalla esimerkiksi esittely- ja markkinointiaineistona. Kuvia ei saa jakaa sosiaalisessa mediassa eikä käyttää kaupallisella tavalla. Aineiston omistus- tai tekijänoikeudet eivät muutu. Työn toteutettiin Humanopolis Oy:ssä.

Työmiehiä turbiinin juoksupyörän siivillä, kun sitä lasketaan turbiinin kammioon. Kuvattu 12.5.1959. Fortum Power and Heat Oy:n arkisto/FOTO ROOS
Työmiehiä turbiinin juoksupyörän siivillä, kun sitä lasketaan turbiinin kammioon. Kuvattu 12.5.1959. Fortum Power and Heat Oy:n arkisto/FOTO ROOS

Lisätietoja:

Suomussalmen kunnan tekninen johtaja Niina Kinnunen p. +358 44 777 3380

Fortum Power and Heat Oy:n ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen p. +358 40 162 3901

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi