Ajankohtaista

May 13

Gateway to Land of National Parks -hanke käynnissä

Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittäminen (Gateway to Land of National Parks) -hanke on käynnistynyt toukokuun alussa täydellä teholla.

Vuoden 2021 loppuun saakka kestävän hankkeen puitteissa parannetaan mm. lentoliikenteen yhteyksiä ja tuetaan erilaisin toimenpitein matkailijamäärien kasvua. Hankkeen toiminnassa painottuvat ympärivuotisuus, digitaalisuus, matkailun kestävä kehitys ja kansallispuistojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti kansainvälisille markkina-alueille.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta yhteensä vähän yli 2,5 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on runsas 3,6 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätöksen perusteluissa todetaan hankkeen edistävän matkailualan pk-yritysten kansainvälistymistä sekä laajentavan markkina-aluetta ja asiakaspohjaa. Hanke monipuolistaa yritysten välistä yhteistoimintaa ja parantaa toimialan kilpailukykyä. Lisäksi hanke edistää matkailutulon kasvua kolmen maakunnan alueella (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) ja se tukee Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategian toteutumista.

Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen on sitoutunut laajan alueen toimijajoukko. Hankeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), osatoteuttajia ja rahoittajia ovat Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Metsähallitus, Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Syötteen matkailuyhdistys, sekä Suomussalmen, Sallan ja Posion kunnat.

Suomussalmen kunta on mukana hankkeessa tavoitteenaan vahvistaa matkanjärjestäjien välistä yhteistyötä ja löytää uusia jakelukanavia uusilla markkina-alueilla. Hankkeen kautta markkinoidaan aluetta ja yrittäjiä ulkomaille, pääkohteina Japani, USA, Intia, Saksa, Ranska, Espanja ja Hollanti. Kunnan osalta työtä hankkeessa tekevät Mari Vesterlund projektikoordinaattorina 50 % työajalla ja oman työnsä ohella matkailupäällikkö Aija Laukkanen. Matkailuyrityksiä hankkeeseen on alueelta sitoutunut 12.

Lisätietoja hankkeesta ja toimenpiteistä

Aija Laukkanen, matkailupäällikkö, puh. + 358 44 777 3170, aija.laukkanen@suomussalmi.fi

Artikkelikuva: Tuuli Turunen, kuva Hossan kansallispuistosta. 

 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi