Ajankohtaista

Apr 09

Osaavan työvoiman saatavuus tärkeintä tulevaisuudessa

Suomussalmi on vuosikymmenten ajan ollut Kainuun teollisuuspaikkakuntien kärjessä. Kunnassa on edelleen suhteellisesti eniten teollisuuden työpaikkoja koko maakunnasta, noin 16 % kaikista työpaikoista, kun Kainuussa vastaava osuus on 8 %. Suomussalmella on 31 teollista toimipaikkaa ja niissä 400 työntekijää.

Elektronisten komponenttien, kondensaattoreiden valmistajan KEMETin ja sen edeltäjän Evoxin tarina Suomussalmella on kestänyt jo 40 vuotta. Omistaja taustalla on vaihtunut, mutta silti tehtaan toiminta on jatkunut. Yritys kuuluu kansainväliseen satavuotiaaseen KEMET-konserniin, jossa henkilöstöä on liki 15 000. Suomussalmen tehdas on työllistänyt parhaimmillaan 300 henkilöä ja se on tälläkin hetkellä kunnan suurin yksityinen työllistäjä.

”KEMET työllistää yli kolmanneksen kaikista teollisista työntekijöistä Suomussalmella. Kilpailu osaavasta työvoimasta on kiristynyt, mutta Suomussalmella työntekijät ovat sitoutuneita. Tehtaalla työskentelee suomussalmelaisia useammassa polvessa,” kunnanjohtaja Erno Heikkinen totesi lauantaina KEMETin 40-vuotisjuhlassa pitämässään puheessa.

”Olemme tottuneet puhumaan työttömyydestä ja sen aiheuttamista haasteista, mutta ajat ovat muuttuneet,” hän huomautti.

Osaavan työvoiman saatavuus on tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Toimialan koulutukseen on kiinnitettävä huomiota joka tasolla. Haaste on maakunnallinen, mutta siihen olisi löydettävä uusia ratkaisuja myös kuntatasolla.

Heikkinen vaatii kunnilta ja yrityksiltä lisää yhteistyötä koko Kainuun kehittämiseksi. Monet koulutukseen, liikennöintiin yms. julkisiin ja yksityisiin palveluihin liittyvät kehitystoimet pitää jatkossa ratkaista alueellisista näkökohdista katsoen.

Myös yritysten ulkoisella toimintaympäristöllä, kuten kunnallisella taksapolitiikalla, tonteilla, yritystiloilla ja hyvällä kunnallistekniikalla on Heikkisen mukaan jatkossa entistä suurempi merkitys menestyksekkäälle yritysympäristölle.

Lisätiedot kunnanjohtaja Erno Heikkinen, p. 044 777 3344.

 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi