Ajankohtaista

Uuden koulun suunnittelun työpajassa pohdittiin eri käyttäjäryhmien tarpeita.
Apr 05

Käyttäjät hahmottelivat uutta koulua

Suomussalmen uuden Ruukinkankaan koulun tulevat käyttäjät osallistuivat tulevien tilojen suunnitteluun tiistaina pidetyssä työpajassa.

Lukiolle oli kokoontunut eri kouluasteiden opettajia, oppilashuollosta vastaavia sekä oppilaiden ja hallinnon edustajia kirjaamaan ylös ideoita, ehdotuksia ja reunaehtoja uuden koulun yksityiskohtaista suunnittelua varten.

Eri oppiaine- ja käyttäjäryhmillä on erilaisia tarpeita tilojen suhteen. Tarvitaan esimerkiksi erilaisia kalusteita ja varusteita. Tiloilta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia, esimerkiksi ylioppilaskirjoituksia varten tarvitaan tila, jonne eivät ulkopuoliset äänet kuulu häiritsevästi ja joka on varustettu sähköistä ylioppilaskoetta varten. Musiikille ja muille taitoaineille tarvitaan tiloja. Myös esimerkiksi ruokailuhuoltoa ja ateriointia varten on varattava omat tilansa.

Tilojen sijoittelussa on otettava huomioon monta tekijää. Samanikäisille tarvitaan omia luontevia tiloja, jotka kuitenkin ovat yhteydessä toisiinsa, pitkiä kulkemisia paikasta toiseen välttäen. Tiloille pitäisi saada vähintään pari käyttötarkoitusta, mielellään useampiakin, jotta tilat eivät seisoisi tyhjillään kouluaikojen ulkopuolella. Myös muunneltavuutta tarvitaan.

Uuden yhtenäiskoulun suunnittelu ei jää rakennuksen seinien sisälle. Tarvitaan eri ikäryhmiä palvelevat toimivat piha-alueet, polkupyörä- ja mopoparkkeja unohtamatta, eikä bussipysäkin sijaintia voi jättää huomioimatta.

Arkkitehti Ville-Pekka Ikolan mukaan on tärkeää saada alkuvaiheessa kuuluviin kaikkien tulevien käyttäjäryhmien toiveet, tarpeet ja mielipiteet tilojen sijoittelusta, niiden ominaisuuksista ja tarvittavista välineistä.

Tarpeesta toimivaksi taloksi

Ruukinkankaan uuden koulun rakentamishanke on lähtenyt liikkeelle tarveselvityksestä. Uusi koulurakennus tarvitaan. Kunnanhallitus hyväksyi uuden koulun tarveselvityksen 23.10.2018 ja hankesuunnitteluvaihe käynnistyi tämän vuoden alussa. Millainen koulu, milloin sitä rakennetaan ja mihin hintaan, näitä asioita valmistellaan parhaillaan, muun muassa työpajoissa. Hankesuunnitelma valmistuu kesäkuussa ja ennen sitä luonnos esitellään lautakunnissa ja kunnanhallituksessa.

Investointiin on varauduttu vuoden 2019 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2020–2021. Oppilaat ja henkilökunta pääsevät aloittamaan uusissa tiloissa viimeistään elokuussa 2022. Uuden koulun mitoituksessa on arvioitu, että lukuvuonna 2022–2023 koulussa olisi hieman alle 500 oppilasta.

Koulun käyttäjiä suunnittelemassa uusia tiloja
Uuden koulun tulevat käyttäjät kokoontuivat työpajaan suunnittelemaan uusia tiloja. Asiaa pohjustaa arkkitehti Ville-Pekka Ikola. Kuva: Tuula Leskinen.

Lisätietoja rakentamishankkeesta antaa tekninen johtaja Niina Kinnunen p. 044 777 3380

koulun toiminnallisuudesta lisätietoja antaa sivistysjohtaja Sirpa Mikkonen p. 044 523 4020

 

 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi