Ajankohtaista

maalis 07

Kunnan johtamisessa monet arvot ovat tärkeitä

Kuntajohtamisen keskeiset arvot Suomussalmen kunnanjohtaja Erno Heikkisen mukaan ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, luottamus, puolueettomuus ja riippumattomuus, asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja avoimuus. Kunnilla on laaja itsehallinto, mutta niiden toimintaa ohjaavat useat lait, perustuslaista hallinto- ja kuntalakeihin.

Heikkinen puhui torstaina kuntajohtamisen arvoista Suomussalmen seurakunnan arvoluentosarjaan kuuluvassa esityksessään.

”Luottamuselinten valinnassa on noudatettava tasa-arvolain säädöksiä, jonka mukaan eri kunnan elimissä on molempia sukupuolia tasapuolisesti 40/60-periaatteen mukaisesti. Tasa-arvoa on myös yritysten tasapuolinen kohtelu,” hän totesi.

Heikkisen mukaan kunnan pitää lisätä kuntalaisten luottamusta päätöksen asianmukaisuuteen ja puolueettomuuteen, ja se tapahtuu muun muassa esteellisyyssäännöksiä noudattamalla, asianosaisia kuulemalla ja päätösten asiallisilla perusteluilla. Johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden julkisen sidonnaisuusrekisterin avulla todennetaan päätöksenteon ja hallinnon riippumattomuutta ja puolueettomuutta.

Asiakaslähtöisyys kunnan toiminnassa lähtee korkealaatuisista palveluista.

Asiakaslähtöisyys kunnan toiminnassa lähtee korkealaatuisista palveluista. Kuntalaisten kuuleminen ja etenkin palautteen käsittely on tärkeää. Avoimen, ajankohtaisen ja totuudenmukaisen viestinnän roolia ei kunnanjohtajan mielestä voi korostaa liikaa, ja siihen olennaisena asiana liittyy hyvän kielenkäytön vaatimus. Kunnan viranomaisen asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia, mutta tietosuojalaki ja tietosuoja-asetus asettavat rajoja verkossa julkaistavalle tiedolle ja suojaavat henkilöiden tietoja.

Hyvän hallinto nojaa palveluperiaatteeseen.

Suomussalmen kunnan arvot kirkastuivat kuntastrategian 2017–2025 valmistelutyön kuluessa ja ne ovat rohkeus, yhteisöllisyys, luonto ja ympäristö sekä kulttuuri ja sivistys.

”Rohkeus on Raatteen tien perinnön jatkamista aloitteellisena edelläkävijänä. Luonnon ja ympäristön monimuotoisuutta puolestaan vaalitaan Hossan hengessä. Omaleimainen ja elävä kulttuurimme on yhteisen tarinamme punainen viiva. Yhteisöllisyys on toistemme kunnioittamista, avointa keskustelua ja yhdessä päättämistä, ” kunnanjohtaja kuvaili.

Tulevaisuudessa vähenevien resurssien ja kuntatalouden tilanteen vuoksi rahasta uhkaa tulla seuraava arvo.

”Maamme alueellinen erilaisuus on valtakunnallisessa päätöksenteossa otettava huomioon. Digitalisaatio ja robotisaatio ovat jo tulossa, ja niiden lisääntyvä osuus luo mahdollisuuksia esimerkiksi kestävään taloudenpitoon, kaikista huolehtimiseen tai palvelujen saatavuuteen. Paikallisesti kansalaisten osallistuminen on yhä tärkeämpää,” kunnanjohtaja Erno Heikkinen linjasi.

Artikkelikuva: Suomussalmella vaalitaan arvojen mukaisesti luontoa ja ympäristöä. Kuva: Hannu Huttu.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi