Ajankohtaista

Suomussalmen Eläkeläiset ry:n talvijuhla 21.2.2019 kokosi työväentalon täyteen yleisöä.
helmi 21

Hyvinvoivat asukkaat elinvoimaisessa kunnassa

Kuvassa: Ämmänsaaren työväentalon juhlasali oli täynnä yleisöä Suomussalmen Eläkeläiset ry:n talvijuhlassa 21.2.2019.

”Järjestöt ja yhdistykset, eli niin sanottu kolmas sektori on kunnille hyvin tärkeä yhteistyökumppani, tarjoavathan yhdistykset kuntalaisille esimerkiksi monipuolisia harrastus- ja kohtaamismahdollisuuksia – aivan kuten Suomussalmen Eläkeläiset,” totesi Suomussalmen kunnanjohtaja Erno Heikkinen Suomussalmen Eläkeläiset ry:n juhlassa pitämässään puheessa.

Järjestöt ovat yleensä tavalla tai toisella myös parantamassa kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Suomussalmen vuonna 2017 valmistunut kuntastrategia laadittiin yhdessä kuntalaisten, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Strategian mukaan Suomussalmen ydintehtävänä on olla rohkeasti toimiva yhteisö, joka järjestää ja tuottaa kuntalaisten tarvitsemat, laadukkaat hyvinvointipalvelut.

”Kuntana olemme sitoutuneet siihen, että ketään ei jätetä.”

Asukkaiden hyvinvoinnista huolehtiminen on niin kunnan kuin kunnassa toimivien yhdistysten ja järjestöjen yhteinen tehtävä.

Kunnan elinvoimaa mitataan usein esimerkiksi väestön määrällä ja ikärakenteella, työllisyydellä, työvoiman määrällä sekä työpaikkojen lukumäärällä.

”Mutta me asukkaat emme näe asioita mittareiden kautta vaan arjessa! Se tarkoittaa sitä, että kaikki toimii niin kuin pitääkin ja pidämme toisistamme huolta. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että järjestämme tällaisia upeita tapahtumia,” kunnanjohtaja Heikkinen painotti puheessaan.

Kaikilla kunnan toiminnoilla on vaikutuksensa kuntalaisten hyvinvointiin ja paikkakunnan elinvoimaisuuteen. Hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden kehittäminen ovat siten laaja-alaisia tehtäviä, joista vastaavat kaikki kunnan työntekijät ja toimialat. Hyvinvointi ja elinvoima ovat olennaisella tavalla kytköksissä toisiinsa. Hyvinvoivat kuntalaiset ovat elinvoimaisen kunnan edellytys.

Suomussalmen kunnanjohtaja Erno Heikkinen
Suomussalmen kunnanjohtaja Erno Heikkinen piti juhlapuheen Suomussalmen Eläkeläiset ry:n talvijuhlassa. Kuva: Tuula Leskinen/Suomussalmen kunta.

[Edit 6.3.2019: Artikkelikuvaan viittaavassa tekstissä muutettu Suomussalmen työväentalo Ämmänsaaren työväentaloksi.]

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi