Ajankohtaista

Feb 15

Talentti-hanke hakee palveluohjaajaa

Suomussalmen kunta hakee ESR-rahoituksella toteutettavaan Suomussalmen Talentti -hankkeeseen PALVELUOHJAAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen 15.3.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan nykyisen palveluohjaajan siirtyessä muihin tehtäviin. Projekti jatkuu 31.12.2020 saakka.

työpaikkailmoitus
Talentti-hanke hakee palveluohjaajaa. Hakuilmoitus

Suomussalmen Talentti -hankkeen tavoitteena on opinnollistamisen ja tuetun ja räätälöidyn opiskelun avulla vahvistaa kohderyhmän ammatillista osaamista sekä motivoida ja ohjata heitä jatkokoulutukseen ja työhön. Hankkeessa luodaan uudenlainen opiskelua mahdollistava ja tukeva malli, jossa asiakas voi suorittaa ammatillisen tutkinnon osia tai kokonaisia tutkintoja yhteistyössä työpajojen, työelämän ja oppilaitosten kanssa. Keskeisessä roolissa hankkeessa on asiakkaiden henkilökohtaisten urapolkujen löytäminen. Digioppimisen mahdollisuuksia lisäämällä tuodaan opiskeluvaihtoehtoja helpommin saataville. Asiakkaalle tarjotaan tukea ja ohjausta myös silloin, kun opintoja suoritetaan omaehtoisena opiskeluna työttömyyspäivärahalla tai työn ohessa vapaa-ajalla.

Palveluohjaaja toimii osana hanketiimiä, johon kuuluvat palveluohjaajan lisäksi projektipäällikkö ja ohjaaja. Palveluohjaaja vastaa asiakkaan tilanteen alkukartoituksesta, palveluohjauksesta ja yksilövalmennuksesta. Palveluohjaaja etsii yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka vahvistavat asiakkaan ammatillista osaamista sekä työllistymismahdollisuuksia. Palveluohjaaja toimii linkkinä eri toimijoiden välillä sekä auttaa asiakasta koulutukseen, opiskeluun ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Palveluohjaaja toimii yksilövalmentajana hankkeen asiakkaille, tukee ja motivoi heitä opintoihin ja kartoittaa oppimiseen liittyviä haasteita.

Tehtävä edellyttää alempaa korkeakoulututkintoa tehtävään soveltuvalta alalta (esimerkiksi sosionomi AMK), itsenäistä työskentelyotetta, verkostoitumiskykyä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä hahmottaa ja ohjata pitkäjänteisiä, tavoitteellisia asiakasprosesseja. Kehittävä, valmentava työote on tehtävässä välttämätön.

Työtä tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (TYP, sosiaalitoimi, kuntouttava työtoiminta, työnantajat ja oppilaitokset), joten työ vaatii oman auton käyttöä.

Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palvelussuhteessa noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset on jätettävä 1.3.2019 klo 15:00 mennessä ensisijaisesti Kuntarekry.fi-sivujen kautta tai sähköpostilla osoitteeseen kunta@suomussalmi.fi. Sähköpostihakemukseen on liitettävä kelpoisuustodistukset ja ansioluettelo.

Lisätietoja

http://www.suomussalmi.fi/talentti

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Minna Saastamoinen, 044 777 3149

Hallintojohtaja Eija Väätäinen, 044 588 9330

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi