Talentti- esiselvityshankkeessa kartoitetaan keinoja luoda Suomussalmelle ammatillisen oppimisen mahdollisuuksia. Hankkeen myötä syntyvien toimintamallien on tarkoitus tukea jo olemassa olevia koulutus- ja työllistymispalveluita. Tavoitteena on tarjota erilaisia helposti saatavilla olevia opintoja sekä tukea ja ohjausta opiskeluun.

Hankkeessa keskeisessä roolissa on opinnollistaminen, jolloin esimerkiksi ammatillisia opintoja tuodaan osaksi kunnan työpajoja ja yritysten tarjoamia työympäristöjä. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään muun muassa alueen yritysten tämänhetkiset ja tulevat osaamis- ja työntekijätarpeet.

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Suomussalmen kunnan rahoittama hanke, jota hallinnoi Suomussalmen kunta. Rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen nimi: Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke

Hankesuunnitelma