Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittämishanke KUJELMA

Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittämishanke KUJELMA on Euroopan sosiaalirahaston ja Suomussalmen kunnan rahoittama hanke, jota hallinnoi Suomussalmen kunta. . Rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2016-31.8.2018 ja toiminta sijoittuu työpalvelukeskus Miiluun.

Hankkeen tavoitteena on tukea asiakkaiden osallisuutta ympäröivässä yhteiskunnassa taiteen ja luonnon keinoin. Hankkeen lähtökohtana on työllistymisen esteiden ja syrjäytymisen poistaminen. Kohderyhmänä ovat työikäiset, työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, joiden työ- ja toimintakyky eivät riitä työllistymiseen.

Toimintamuotoina ovat luonnossa liikkuminen ja sen yhdistäminen monipuoliseen taiteelliseen työskentelyyn (taidetyöpajat, taideterapeuttiset menetelmät), kasvihuone- ja palstaviljely, kalastus, sienestys ja marjastus sekä retkeily luonnossa, puutarhatuotteiden ja metsän antimien hyötykäyttö (ruoka, koriste- ja käyttöesineet) sekä elämänhallinnan tukeminen tietoiskujen ja luentojen kautta. Asiakkaiden kanssa työskennellään sekä ryhmissä että yksilöllisesti.

Hankkeessa tehdään myös henkilökohtaista palveluohjausta ja työ- ja toimintakyvyn arviointia. Asiakkaat ohjataan tarvittaessa terveystarkastuksiin ja eläkeselvittelyihin tai muihin palveluihin.

Hankkeen toiminta on asiakkaille vapaaehtoista ja maksutonta.

Ajankohtaisista asioista ja toiminnasta tiedotetaan hankkeen Facebook-sivun kautta. www.facebook.com/kujelma.hanke

Yhteystiedot:

Työpalvelukeskus Miilu

Miilutie 5

89600 Suomussalmi

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@suomussalmi.fi

Projektipäällikkö

Kirsi Sahrman-Hauhia, gsm. 044 777 3362

Palveluohjaaja (asiakasohjaus)

Helena Leinonen, gsm. 044 777 3132

Ohjaaja (taide)

Reetta Partanen, gsm. 044 777 3124

Ohjaaja (kasvinviljely, luonto)

Saija Manninen, gsm. 044 777 3362