Ikäihmiset Suomussalmella

Suomussalmella ikäihmiset saavat nauttia puhtaasta luonnosta ja asua turvallisesti kaupunkimaisessa ympäristössä lähellä palveluja. Suomussalmi tarjoaa hyvien peruspalveluiden lisäksi paljon liikunnallisia mahdollisuuksia, vireää kulttuuri- ja harrastetoimintaa sekä sosiaalista verkostoitumista kerhojen ja yhdistysten puitteissa.

(Huom! Alleviivatut sanat tekstissä sekä kuvat ovat linkkejä, joista pääset asian sivuille.)

Harrastetoiminta

Liikunnasta kiinnostuneet ikäihmiset voivat osallistua esimerkiksi Kiannon Kuohuissa pidettäviin erityisryhmien liikunnanohjaukseen, liikuntapalvelujen, urheiluseurojen ja Kianta-Opiston järjestämiin kuntosali- ja jumpparyhmiin. Suomussalmella on myös erinomaiset latuverkostot ja ulkoilu- ja retkeilyreittejä. Edullisen 70-liikuntakortin voi hankkia jokainen kyseisen iän täyttänyt henkilö, joka haluaa liikkua ja säilyttää toimintakuntonsa hyvänä.

Kansalaisopiston harrastepiireihin, eläkeläisjärjestöjen ja yhdistysten tapahtumiin, seurakunnan tilaisuuksiin ja maahanmuuttajien Istok-ryhmän toimintaan ovat kaikki ikäihmiset tervetulleita. Kulttuuria tarjoavat kulttuuripalvelut, Teatteri Retikka konserteillaan ja esityksillään sekä kirjasto runsaalla kirjallisuus-, musiikki-, näyttely-, ja videotarjonnallaan.

Ajankohtaiset tapahtumat koko Suomussalmella ja Kainuussa löydät tapahtumakalenterista.

Kuinka selviän kotona?

Ikääntyminen tuo mukanaan monenlaisia muutoksia arkielämään. Kuulo tai näkö voi heikentyä ja liikkuminen vaikeutua. Tarvitaan monenlaista apua arkielämässä. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palvelusivuilta löytyvät monipuoliset palvelut myös suomussalmelaisten useimpiin ongelmatilanteisiin. Erilaisia apuvälineitä voi lainata terveydenhoitoalan ammattilaisen arvioinnin perusteella.

Sosiaalisin perustein myönnetyt avustukset asuntojen korjauksiin myönnetään Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kautta ja kunnan myöntämät korjausavustukset löytyvät Suomussalmen kotisivulta. Asunnon vaihtamisen tullessa ajankohtaiseksi tietoja vuokra-asunnoista saa Suomussalmen Vanhustentalo ry:stä, puh. (08) 719 0111 ja Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokrataloista, puh. (08) 615 556 95. Ostettavia asuntoja tarjoavat kiinteistövälitykset. Hoivapalveluja tarjoavat useat yksityiset hoivakodit ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, puh. (08) 6156 5091.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Suomussalmelaisten terveyspalvelut järjestää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, jonka puhelinvaihteen numero on (08) 61 561. Kainuulaisia palvelee ympäri vuorokauden sairaanhoitajan neuvontapalvelu numerossa (08) 615 66 000 ja Suomussalmen kotisivulta saa tietoa paikallisista terveyspalveluista. Kaikkien 75 vuotta täyttäneiden terveystarkastuksia tekee kotihoito kutsupalveluna. Lisäksi Suomussalmen palveluohjaajat neuvovat palveluiden ja hoidon järjestelyissä.