Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on siirtynyt 1.1.2015 lähtien kuntayhtymän hallinnoimaksi. Työpalvelukeskus Miilu jatkuu työtoimintapaikkana.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille elämänhallinnan ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Kuntouttavaa työtoimintaa säätelee kuntouttavan työtoiminnan laki (189/2001), joka velvoittaa kunnat sekä työ- ja elinkeinotoimiston järjestämään kullekin asiakkaalle sopivan palvelukokonaisuuden ja työtehtävät.

Työtoimintapaikat voivat olla kunnan ja kuntayhtymän eri toimipisteissä, järjestöissä, säätiöissä tai muissa julkisissa yhteisöissä. Toiminta ei ole työsuhteista eikä korvaa työ- tai virkasuhteessa tehtävää työtä. Tehtävät ovat avustavia tehtäviä. Kuntouttavan työtoiminnan sopimus tehdään työ- ja elinkeinotoimistossa. Mukana ovat yleensä asiakkaan ja työvoimaneuvojan lisäksi sosiaalityöntekijä sekä kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja.

Työtoiminnalle mietitään yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet, joita tarkennetaan noin kolmen kuukauden välein pidettävissä palavereissa. Kuntouttava työtoiminta pyritään järjestämään mahdollisimman asiakaslähtöisesti, jolloin tavoitteisiin on mielekkäämpää sitoutua. Itse kullakin on unelmia, joita kohti voi lähteä kulkemaan vaikkapa kuntouttavan työtoiminnan kautta. Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyykin paljon keskustelua kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien kanssa. Keskusteluissa mietitään, miten itse kukin pääsisi elämässä eteenpäin ja saisi asioitaan järjestykseen.

Työtoiminnan jakso on 3-12 kuukautta ja työtoiminta-aika 4-8 tuntia päivässä, 1-4 päivänä viikossa. Työaika ja -tehtävät räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen mukaisesti.

Työtoiminta-ajalta maksetaan työmarkkinatukea, peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista päivärahaa. Lisäksi saa toimintarahaa tai ylläpitokorvausta sekä korvausta työmatkakustannuksista.

Kuntouttava työtoiminta

Yhteystiedot:

Tero Mäkeläinen

puh. 044 777 3361

Susanna Juntunen

puh. 044 777 3018