• English
  • Deutch
  • русский
information
suomen kartta

Etsivän Nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa suomussalmelaisia 14-29 vuotiaita tukea tarvitsevia nuoria ja auttaa heitä itsenäisesti tai ohjattuna tarvitsemansa tuen ja palvelun piiriin, mikä edistää hänen kasvuaan ja kehitystään sekä sijoittumista koulutukseen tai työmarkkinoille.

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tarjota nuorelle turvallinen ja luottamuksellinen aikuiskontakti, jonka kanssa hän voi etsiä vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin, miettiä erilaisia ura- ja elämänpolkuja sekä opetella arkielämäntaitoja käytännönläheisesti.

Lähtökohtana ovat nuoren omat tavoitteet joita Etsivät pyrkivät tukemaan.

Yhteistyötahoina toimivat nuoren perhe, oppilaitokset, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä muut nuoren hyvinvointiin vaikuttavat tahot.

Suomussalmen kunnan yhteyshenkilö:
nuorisosihteeri Eija Järvenpää p. 044 5488949 eija.jarvenpaa@suomussalmi.fi

Etsivä Nuorisotyöntekijät:

Enni Manninen
p. 044 777 3087 Enni.Manninen@suomussalmi.fi

Sanni Hantula
p. 044 777 3078 Sanni.Hantula@suomussalmi.fi

Etsivän löytää osoitteesta:
Työpaja Hanslankari,Kurimontie 6 A, 89600 Suomussalmi

Facebook: Etsivä Nuorisotyö Suomussalmi
Instagram:etsivasuomussalmi