Koulun esittely

Ruukinkankaan koulu sijaitsee Suomussalmen kunnan keskustaajaman läheisyydessä. Koulurakennus on otettu käyttöön vuonna 1963 ja monien vaiheiden ja remonttien jälkeen siitä on kehittynyt nykyaikainen ja teknologialtaan hyvin varusteltu E-9 lk yhteinäiskoulu. Koululla järjestetään myös aamu - ja iltapäivätoimintaa. Ruukinkankaan koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsee Suomussalmen lukio, liikuntahalli, urheilukenttä sekä jäähalli. Koulun välituntialueelta löytyy myös kaksi hiekkatekonurmialuetta ja monipuoliset välituntiliikuntavälineet. Koulussa on lukuvuonna 13-14 oppilaita yhteensä 511, joista alakoulun puolella 259 ja yläkoulun puolella 252. Opettajia koulussa on n. 50 ja koko henkilöstön määrä nousee yli 80:een.

Koulumme keskeisenä toiminta-ajatuksena on kasvattaa oppilaista itsestään, toisista ihmisistä ja ympäristöstään vastuuta ottavia kansalaisia sekä antaa riittävät valmiudet ja taidot jatko-opintoihin. Koulua johtavat rehtori ja apulaisrehtori apunaan opettajista muodostettu johtotiimi. Koulussamme oppilashuolto ja opiskelun yleinen tuki on hyvin järjestetty. Koulusta löytyy paljon moniammatillista osaamista opettajien ja erityisopettajien lisäksi, kuten useita koulunkäynnin ohjaajia, koulukuraattori, miekkari, koulupsykologi, terveydenhoitaja ja hammashoitaja.

Ruukinkankaan koulussa on aktiivista oppilaskunta-, tukioppilas- ja vanhempainyhdistystoimintaa. Koululla on lisäksi oma koulupoliisi ja kiusaamista ehkäisevä KiVa Koulu - toiminta on koulumme jokapäiväistä arkea. Ruukinkankaan koulussa annetaan myös maahanmuuttajaopetusta.

Ruukinkankaan koulu 50 vuotta – koulun vaiheita

vuosien varrelta

Koulun vaiheita vuosien varrelta (pdf)