KOTI JA KOULU

Koululla on käytössa Wilma koulun ja kodin väliseen yhteydenpitoon. Vuosiluokkien 5-9 oppilailla on myös omat Wilma-tunnukset. Lisäksi jokaisella opettajalla on omat henkilökohtaiset työpuhelimet.

Hakemukset, työajat, oppilashuolto ja yleinen tuki sekä opetussuunnitelma löytyvät seuraavasta linkistä. Asiakirjat

VANHEMPAINYHDISTYS

Ruukinkankaan koululla toimii rekisteröitynyt vanhempainyhdistys. Se on vanhempien keskustelufoorumi ja vaikutuskanava, jonka tarkoituksena on yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa kehittää koulun toimintaa. Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja se on avointa kaikille vanhemmille. Vanhempainyhdistys voi järjestää oppilaille ja kodeille toimintaa myös vapaa-ajalla.

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja

Satu Luokkanen

Sihteeri: Seija Juntunen


Johtokuntaan kuuluvat myös Hippu Mikkonen, Riitta-Liisa Laurila, Olga Lehto ja Virpi Keränen sekä opettajajäsenet Arja Pänkäläinen ja Heli Manninen.

OPPILASKUNTA

Ruukinkankaan koulun oppilaskunnan muodostavat koulumme oppilaat. Luokat valitsevat keskuudestaan vaaleilla yhden edustajan/luokka oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunnan toimikausi on lukuvuosi.

Hallitus laatii toimintasuunnitelman ja toteuttaa sitä lukuvuoden aikana. Hallitus antaa pyydettäessä lausuntoja oppilaisiin vaikuttavissa asioissa ja päätöksissä. Oppilaskunnan jäseniä voi olla läsnä kutsuttuna oppilaitoksen eri tiimikokouksissa.

Oppilaskuntaa ohjaavat opettajat ovat Arja Pänkäläinen ja Mari Juntunen.

TUKIOPPILAAT

Tukioppilastoiminta on Mannerheimin Lastensuojeluliiton käynnistämää ja liitto tukee toimintaa mm. toimittamalla kouluille tukioppilasmateriaalia.

Tukioppilaiden tehtävänä on toiminnallaan edistää viihtymistä koulussa, parantaa koulun ilmapiiriä sekä pyrkiä vähentämään koulukiusaamista.

Tukioppilasohjaajana toimii Leena Helenius.