Nivan koulu

Toiminta-ajatus

Koulussamme jokainen on osa innostavaa ja turvallista ympäristöä.

Nivan koulun toiminta-ajatuksena on antaa perusopetusta ja kannustaa

oppilasta kehittymään itsenäiseksi, omatoimiseksi sekä vastuulliseksi

itsestään että lähimmäisestään.

Vaarannivantie 37 A
89680 VAARANNIVA
044 - 777 3192 (toimisto)
044 - 777 3257 (koulunjohtaja
)