Esiopetus ja Perusopetus

Suomussalmen kunta järjestää ja ylläpitää kaikkien oppivelvollisuusikäisten perusopetuksen ja kuusivuotiaiden esiopetuksen.

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@edu.suomussalmi.fi

Kirjautuminen sähköpostiin edu.suomussalmi.fi

Kirjautuminen WILMAAN


Koulunkäyntiin liittyviä asioita voi tiedustella kouluilta tai koulujen johtajilta:

Karhulanvaaran koulu
- koulunjohtaja Kauko Mannermaa 044 571 0265

Nivan koulu 044 777 3192
- koulunjohtaja Pekka Kemppainen 044 777 3257

Ruukinkankaan koulu 044 777 3329
- rehtori Heli Manninen 044 777 3050 ja apulaisrehtori Jussi Tolonen 044 777 3051

Lisätietoja antavat myös
Niina Hoppendorff, 044 777 3180, koulunkäyntiin liittyvät asiat
Tarja Kela, 044 777 3212, koulukuljetusasiatKoulutyö lv. 2018 - 2019

Lukuvuoden 2018 - 2019 esikoulun aloittavat v. 2012 syntyneet lapset.

Syyslukukausi: to 9.8. - pe 21.12.2018
Syysloma ma 15.10. - 19.10.2018 (vko 42)
Itsenäisyyspäivä to 6.12.2018
Yhteensä 91 työpäivää

Joululoma la 22.12.2018 - su 6.1.2019
Loppiainen su 6.1.2019

Kevätlukukausi: ma 7.1. - la 1.6.2019
Urheiluloma ma 4.3. - 8.3.2018 (vk 10)
Pääsiäisloma pe 19.4. - ma 22.4.2019
Vappu ke 1.5.2019
Helatorstai to 30.5.2019
Yhteensä 97 työpäivää


Koulukuljetukset

Lisätietoja kuljetuksiin liittyvistä asioista antaa palvelusihteeri Tarja Kela, puh. 044 777 3212 tai koulujen johtajat ja kuljettajat.


AP JA IP -toiminta 1 - 2. luokkien oppilaille

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Ruukinkankaan ja Karhulanvaaran kouluilla 9.8.2018 alkaen päivittäin klo 16.30 saakka.
Lisätietoja toiminnasta antavat:
Heli Manninen 044 777 3050 (Ruukinkankaan koulu
Kauko Mannermaa 044 571 0265 (Karhulanvaaran koulu)

AJANKOHTAISTA


Muutokset koulukuljetuksiin Ruukinkankaan koulun 1-6 lk toimipaikan siirtyessä konttikouluun Alvariin 1.8.2018 alkaen

Ruukinkankaan koulun 1-6 luokkien toimipaikka siirtyy 1.8.2018 alkaen konttikouluun Alvariin. Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen tulee määräytymään uuden toimipaikan mukaan.

Alla olevasta karttalinkistä pääset tarkastelemaan etäisyyksiä konttikouluun Alvariin Suomussalmen keskustan eri alueilta.

Kartta

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen (perusopetuslaki 32 §). Kunta voi järjestää omalla päätöksellään koulukuljetuksia myös lyhyemmille koulumatkoille.

Sivistyslautakunta on hyväksynyt 27.1.2016 § 7 Suomussalmen kunnan perusopetuksen koulukuljetusperusteet. Perusteissa todetaan seuraavaa:

Koulukuljetuksia järjestetään seuraavasti:
- E – 3 luokan oppilaille yli 2 km:n koulumatkalta koko kunnan alueella (kunta ei siis järjestä kuljetuksia 0-2 km matkalle)

Tien vaarallisuuden perusteella alle 5 km:n koulumatkat järjestetään seuraavasti:
- Ruukinkankaan koulun ja konttikouluun Alvariin 5-tien varresta Karvolasta tuleville E – 9 lk:n oppilaille

Kaljuskylän alueen pysäkit ilmoitetaan huoltajille tekstiviestillä koulukuljetuskilpailutuksen valmistumisen jälkeen elokuun alussa. Oppilaiden kuljetus tullaan järjestämään alueella siten, ettei oppilaille tule valtatie 5:n ylitystä.

Peruskoululaisten koulukuljetukset järjestetään ja korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Kunta järjestää kuljetuksen lapsen väestörekisteriin merkittyyn kodin osoitteeseen.

Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää kuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos oppilaan koulumatka on järjestetty linja-autolla tai taksilla, voi hän joutua kävelemään osan matkasta, ellei koulumatkaan päivittäin käytetty aika ylitä perusopetuslaissa annettuja aikarajoja.

Taajamassa koulumatkan pituus mitataan lyhintä jalankulkukelpoista tietä pitkin kotiportilta koulun linja-autopysäkille tai koulun portille.

Lisätietoja asiasta antaa:
Tarja Kela p. 044 777 3212 tarja.kela@suomussalmi.fi
Sirpa Mikkonen 044 523 4020 sirpa.mikkonen@suomussalmi.fi


Lv 2017-2018, 2018-2019 ja 2019-2010

Työpäivät