OPINTO-OHJAUS (LOPS2016)


Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissaan lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään.


1. Opinto-ohjauksen kurssit

OP1 Minä opiskelijana
OP1-kurssin painoalueena ovat erityisesti lukion toimintaan, lukio-opintoihin ja yo-kirjoituksiin perehtyminen ja valintojen tekeminen alustavan jatko-opintosuunnitelman tai oman henkilökohtaisen kiinnostuksen mukaan.
Tärkeänä osana ovat elämänhallintataidot, stressin ja ajankäytön hallinta, itsetuntemus ja terveys. Opiskelijaa kannustetaan liikunnalliseen elämäntapaan. Työhakutaitojen kertaaminen on myös ohjelmassa
OP1-kurssi toteutetaan 1. lukiovuonna jaettuna tarpeen mukaan useammalle jaksolle. Ohjelmaan sisällytetään myös opintokäynti koulutusmessuille.

OP2 Jatko-opinnot ja työelämä
Kurssin tavoitteena on vahvistaa ja jatko-opintojen suunnittelua ja uravalintaa ja lisätä työelämätietoutta. Kurssi sisältää vierailuja koulutusmessuille, korkeakoulujen abipäiville ja yritystyöelämävierailuja sekä lukioissa toteutettuja jatko-opintojen esittelyjä. Opiskelijoilla on myös työelämään tutustumista 1-2 päivää omasta jatko-opinto ja urasuunnitelmasta riippuen. OP2-kurssi toteutetaan 2. ja 3.vuoden aikana. Opintojen lopuksi opiskelija tekee jatko-opintojen suunnitelman sekä kokoavan itsearvioinnin lukio-opinnoistaan.

OP3 Tutustuminen työelämään
Tutustuminen työelämää -kurssi suoritetaan itsenäisesti hakemalla töitä, tekemällä työsopimus yhdessä työnantajan kanssa ja suorittamalla vähintään kahden viikon mittaisen kesätyön. Opiskelija laatii kesätyöstä raportin ja palauttaa sen yhdessä työtodistuksen kanssa. Kurssi toteutetaan 2. vuoden jälkeisenä kesänä. Kurssin toteutuksesta tulee sopia opinto-ohjaajan kanssa 2. vuoden kevätlukukauden aikana.

2. Henkilökohtainen ohjaus


Opiskelija käy opinto-ohjaajan ohjauksessa vähintään kerran jokaisena opiskeluvuonna ja halutessaan useammin.

3. Jatko-opintoihin haku (www.opintopolku.fi)


Hakuajat ovat keväisin elokuussa alkavaan koulutukseen ja syksyisin tammikuussa alkavaan koulutukseen. Hakuja harjoitellaan pienryhmissä. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä jatko-opintohaku myös opinto-ohjaajan ohjauksessa.

4. Välivuosi suunnitelmissa


Välivuosi on kannatettava ajatus silloin, kun alan valinnassa on vaikeuksia ja motivaatiota ei ole opintojen jatkamiseen heti lukion jälkeen. Asiasta kannattaa keskustella opinto-ohjaajan kanssa.
Vaihtoehtoja välivuoden viettämiseksi on monia: armeija/siviilipalvelus, töihin Suomessa/ ulkomailla, avoimet yliopisto- tai ammattikorkeakouluopinnot, vuosi kansanopistossa tai muuten vain maailmalle kiertämään esim. kieliopinnot.