Hakuohjeet yhteishaussa

Suomussalmen lukioon haetaan yhteishaun kautta, joka toteutetaan nettihakuna osoitteessa: www.opintopolku.fi. Hakuaika on 21.2. – 14.3.2017. Peruskoulun opinto-ohjaajat neuvovat hakemuksen täytössä. Suomussalmen lukioon ei ole keskiarvorajaa. Jos olet epävarma vaihtoehdosta ammatillisen ja lukiokoulutuksen välillä, tärkeintä on, että olet valinnut Suomussalmen lukion, mielellään ensimmäiselle sijalle.

Lukion ainevalintakortti

Jokaisen lukioomme hakeneen tulee täyttää ainevalintakortti. Peruskoulussa olevat oppilaat palauttavat lukion ainevalintakortin opinto-ohjaajalleen, joka toimittaa kortit Suomussalmen lukion kansliaan 31.3.2017 mennessä. Muut hakijat palauttavat ainevalintakortin Suomussalmen lukion kansliaan, osoite: Ruukinkatu 3, 89600 Suomussalmi.
Ainevalintakortti ja sen täyttöohjeet sekä lukiokurssien jaottelu eri vuosille löytyvät seuraavista linkeistä:


Tietokonehankinta

Suomussalmen kunta antaa tietokoneen jokaiselle lukioon valitulle. Tietokoneen hankinnan ohjeistus annetaan lukion lähettämän kutsukirjeen mukana.

Päätöksen julkistaminen

Saat tiedon lukiopaikastasi kirjeitse aikaisintaan 15.6.2017. Valittujen nimiluettelot ovat myös lukiomme ulko-ovessa ja nettisivulla ao. päivästä alkaen.

Lukiopaikan vastaanottaminen

Jokaisen hyväksytyn tulee vahvistaa lukiopaikan vastaanottaminen viimeistään 29.6.2017 mennessä. Katso erillinen ohje lukiopaikan vastaanottamisesta.

Lukion uusi lukuvuosi alkaa 10.8.2017 klo 9.00.

Lukion opiskelija-asuntoihin hakeminen

Lukion opiskelija-asuntoihin haetaan 28.4.2017 mennessä koululta saatavalla lomakkeella. Asuntopaikan saannin ensisijaisena perusteena ovat hankalat päivittäiset kulkuyhteydet kodin ja koulun välillä. Etusijalla ovat 1.vuoden opiskelijat. Opiskelija-asuntoihin haetaan jokaiselle lukuvuodelle erikseen. Asunnot ovat maksuttomia soluasuntoja ja niihin valittu opiskelija sitoutuu noudattamaan opiskelija-asuntojen järjestyssääntöjä. Lisätietoja lukiolta puh. 044-5616631.

Haku yhteishaun jälkeen ns. ”Lisähaut”

Mikäli et ole hakenut yhteishaussa lukioomme ja olet kiinnostunut lukio-opintojen aloittamisesta elokuussa, haku onnistuu myös lisähaulla. Ehtona on että yhteishaun jälkeen on vielä vapaana lukiopaikkoja.
Vaikka olisit hakenut yhteishaussa varasijalla lukioomme, varasijat poistuvat kun sinut on valittu ylimmälle sijalle. Jos haluat vaihtaa saatua koulutuspaikka, sinun tulee hakea lisähaussa uudelleen.
Mene yhteishaun jälkeen 16.6.2017 alkaen www.opintopolku.fi – sivustolle. Etsi kohta ”Näin haet vapaaksi jääneille paikoille” -> ”Lukioiden vapaat paikat”. Etsi luettelosta Suomussalmen lukio ja täytä sähköinen hakulomake ja lähetä se.
Lisähaussa hakeneiden osalta valinnat tehdään 29.6.2017 alkaen.
Huomioi, että lukion kanslia on suljettu kesälomien vuoksi 1.-31.7.2017.
Jos aloitat elokuussa toisen asteen koulutuksen eri paikkakunnalla ja päätät kuitenkin, että haluat lukioomme, niin soita mahdollisimman pian lukiomme toimistoon puh. 044-5616631 ja tiedustele vapaita paikkoja. Saat lukiolta ohjeet lisähaun laadintaan ja kuinka pääset mahdollisesti aloittamaan lukio-opinnot mahdollisimman pian. Otamme uusia opiskelijoita aina 15.9.2017 saakka. Lisätietoja voit kysyä myös rehtorilta puh. 044-5710264

Lukio-opinnot aikuisille

Aikuiset (yli 18 vuotiaat) voivat opiskella Suomussalmen lukiossa päiväopetuksena tavoitteenaan koko lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen. Opinnot suoritetaan aikuisille annettavan opetuksen tuntijaon mukaisesti (opintojen vähimmäislaajuus 44 kurssia). Tutkintoon tähtäävä opetus on maksutonta. Aikuislukioon haetaan nuorten yhteyshaussa. Lukioon tulleessaan opiskelijalle tehdään pyynnöstä aikuislukion opinto-ohjelma.
Opiskelijan tulee huomioida, että hän ei voi saada Kelan opintotukea opinnoilleen suorittaessaan aikuislukion oppimäärää päiväopetuksena. Jos opiskelija suorittaan lukio-opinnot päiväopetuksena nuorten tuntijaon mukaan (vähintään 75 kurssia) hän on oikeutettu Kelan opintotukeen.
Suomussalmen lukiossa voi suorittaa myös yksittäisiä lukioaineita ja niiden erillisiä kursseja esimerkiksi ammatilliseen tutkintoon sisällyttäen tai muutoin lisätäkseen yleissivistystä esimerkiksi kieliä opiskellen. Näistä peritään erilliset kurssimaksut. Lisätiedot opinto-ohjaajalta puh. 044-7773045