PALVELUT

SEUTULAINAUS

Seutulaina tarkoittaa toisesta Kainet-kirjastosta tilaamista ja lainaamista (Suomussalmi, Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi). Seutulainoista peritään postitusmaksua 3 €/tilaus. Maksu peritään aineistoa noudettaessa. Seutulainat voi palauttaa mihin tahansa Kainet-kirjastoon.

KAUKOLAINAUS

Kaukolainaksi voi tilata sellaista aineistoa, mitä ei ole hankittu Kainet-kirjastojen omiin kokoelmiin. Tilatusta aineistosta veloitetaan 5 € postimaksua/tilaus. Suomussalmen kirjastopalvelut välittävät myös kaukolainoja omista kokoelmistaan. Oman maakunnan ulkopuolelle lähetetystä aineistosta peritään 8 € /tilaus. Kotiseutukokoelman aineistoa ja kurssikirjoja ei kaukolainata.

SÄHKÖISET PALVELUT

Asiakaspäätteillä voit maksutta lukea sähköpostisi, hakea itsenäisesti tietoa, surffailla netissä, asioida verkkopankissa, käyttää toimisto-ohjelmia yms. Käytössä on myös kuvankäsittelyohjelma ja sen yhteydessä skanneri. Internetin käyttömahdollisuus myös kirjastoauton asiakaspäätteellä. Tulostaminen päätteiltä onnistuu palveluhinnaston mukaisesti.

EPress- ja EMagz -palveluissa voit lukea kotimaisia sanoma- ja aikakauslehtiä sähköisesti. Palvelut toimivat kirjaston päätteillä tai omalla laitteella kirjaston wifi-verkossa.

E-kirjojen lukua varten tarvitset kirjastokortin ja Kainet-verkkokirjaston PIN-koodin.


KOTIPALVELU

Kotipalvelu on tarkoitettu suomussalmelaisille, jotka korkean iän, sairauden,vamman tai muun syyn vuoksi eivät itse voi asioida kirjastossa. Asiakkaan nimeämä tukihenkilö, joka voi olla omainen, ystävä, tai muu luotettava henkilö, toimittaa aineiston asiakkaalle. Tukihenkilön ei tarvitse olla perehtynyt kirjallisuuteen vaan kirjasto valitsee aineiston asiakkaan mieltymysten mukaan.


Tiedustelut:
kirjastovirkailija Jaana Rusanen
p. 044-7773227

TIETOPALVELU

Kirjaston henkilökunta opastaa kirjastonkäytössä, tekee tarvittaessa tiedonhakuja ja opettaa tiedonhankintataitoja.

MUITA PALVELUJA

Galleria Kieppi - vaihtuvia näyttelyitä

Ilmari Kianto -näyttely

Kotiseutuarkisto

Digitalisointipiste - VHS ja VHS-C kasettien siirto DVD -levylle.

Omatoiminen verenpaineen mittausmahdollisuus kaikissa kirjastopisteissä.

VHS JA VHS -C KASETTIEN DIGITALISOINTIPISTE

VHS-kasetit DVD-levylle