Kianta-Opiston opintomaksut lukuvuonna 2017-2018

lukukausi
· 2 viikkotuntia25 €
· 3 viikkotuntia28 €
· 4 viikkotuntia33 €
· alle 10 tuntia kestävä kurssi14 €
· 10-20 tuntia kestävä kurssi20 €
· 21-30 tuntia kestävä kurssi25 €
· 31-40 tuntia kestä'vä kurssi28 €
· 41-50 tuntia kestävä kurssi33 €

· Kausikortti, joka oikeuttaa opiskelemaan lukukauden aikana kaikissa paitsi erikseen mainituissa opintoryhmissä; sisältää tarvikemaksun

78 €

Kansalaisopiston lyhytkurssien, henkilöstökoulutuksen, luentojen sekä kurssien,
joiden kustannukset ja luonne poikkeavat tavanomaisesta opiston viikko-ohjelman mukaisesta toiminnasta (=erityiskurssit), opintomaksuista päättää Kianta-Opiston rehtori.

Kertamaksu ulkopaikkakuntalaisille, jotka osallistuva kurssille vieraillessa paikkakunnalla turisteina tai sukulaisten tai ystävien luona 5 €/kerta.

Kurssien peruminen tulee tehdä opiston toimistoon viikkoa ennen kurssin alkamista. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % kurssimaksusta, kuitenkin enintään 20 €. Henkilöltä, joka jää ilmoittamatta pois kurssilta, peritään koko kurssimaksu, ei tarvikemaksuja.

Tarvikemaksu, joka lisätään kurssimaksuun 7 € / kurssi.

Polttomaksu keramiikka-, posliininmaalaus- ja lasinsulatuskursseilla
7 € / lukukausi.

Lasten savipiirien savimaksu 2 € / kerta.

Lasten kuvataiteen materiaalimaksu 25 € lukukausi.

Taiteen perusopetuksen materiaalimaksu 7 € / lukukausi.

Muissa oppilaitoksissa opiskelevilta opiskelijoilta peritään tentinvalvontamaksuna
- erikseen tenttijälle järjestetty tenttitilaisuus 20 € / tunti minimi 1 h

Kurssitodistus kuluvan lukuvuoden opinnoista maksutta.
Aikaisemmista opinnoista 10 €.