• English
  • Deutch
  • русский
information
suomen kartta

RANTAOSAYLEISKAAVAT

Hossan rantaosayleiskaavan muutos

Suomussalmen kunnanhallitus päätti 31.5.2016 käynnistää Hossan rantaosayleiskaavan tarkistamisen. Suunnittelualue käsittää nykyisen Hossan rantaosayleiskaava-alueen. Suunnittelualueen rajaus voi muuttua kaavaprosessin aikana.

Rantaosayleiskaavan muutoksen tavoitteena on päivittää voimassa oleva
Hossan rantaosayleiskaava siten, että se huomioi uuden Hossan kansallispuiston perustamisen ja turvaa kansallispuiston käytön. Muutoksella huomioidaan kansallispuiston alue sekä tuetaan ja edistetään alueen matkailuyritysten kehittymisedellytyksiä. Yleiskaavassa tutkitaan myös kyläalueen maankäyttöä ja rakentamisen määrää.

Osayleiskaavaan liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, maankäytön lähtökohtia ja tavoitteita kuvaava toiminnallinen kartta ja alustava kaavaluonnos ovat nähtävillä Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi kohdassa Palvelut > Kaavoitus.

Lisätietoja antavat:

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
PL 1199, 70211 Kuopio
DI Timo Leskinen, aluepäällikkö
puh. 040 5089680
timo.leskinen@fcg.fi

Antti Westersund
tekninen johtaja
044 028 4001
antti.westersund@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Suomussalmi 24.8.2017

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma

Lähtökohtia ja tavoitteita kuvaava kartta

Alustava kaavaluonnos

Käyntiosoite:
Kauppakatu 20
89600 Suomussalmi

Postiosoite:
PL 40
89600 Suomussalm
i:

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen
044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi