• English
  • Deutch
  • русский
information
suomen kartta

ASEMAKAAVAT

Risteen asemakaavan muutos

Suomussalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt 22.4.2013 § 34 Ämmänsaaren asemakaavan Risteen osa-alueen asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan muutos koskee osaa Risteen korttelista 1005, osia Viitostien ja Kyröntien liikennealueista sekä niihin liittyviä erityis-, katu- virkistys- ja vesialueita Jalonhaaran läheisyydessä.

Hyväksytty asemakaavan muutos on nähtävillä Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi kohdassa Palvelut > Kaavoitus.

Suomussalmi 20.8.2013

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Osallistumis - ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta

Selostusosa

Luonnosvaiheen kaavoittajan vastineet

Käyntiosoite:
Kauppakatu 20
89600 Suomussalmi

Postiosoite:
PL 40
89600 Suomussalm
i:

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen
044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi