Kunnanvaltuusto

  • on kunnan ylin päättävä toimielin.
  • valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi.
  • päättää kunnan talouden ja toiminnan perusteista ja asettaa hallintokunnille toiminnalliset tavoitteet.
  • päättää kunnan hallinnon rakenteesta; lautakunnista, virastoista ja laitoksista.
  • valitsee luottamushenkilöt lautakuntiin sekä kunnanjohtajan.

Valtuusto seuraa kunnan asioiden hoitoa ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tarkastuslautakunnan antaman arviointikertomuksen avulla.
Kunnanvaltuusto tekee päätökset kunnanhallituksen esittelystä.

Kunnanvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävinä kunnan internet-sivuilla ja kunnantalolla. Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia.

VALTUUSTON JÄSENET

VALTUUTETUT SUOMEN KESKUSTA R.P.

HEIKKINEN JUHA
Alanteentie 14
89600 SUOMUSSALMI
0400-185 762
juha.heikkinen@edu.suomussalmi.fi

HEIKKINEN PIRJO
Näätävaarantie 1
89600 SUOMUSSALMI
p. 0400-191 960
pirjohelena.heikkinen@gmail.com

HEKKALA RAIJA
Pussitie 6
89800 SUOMUSSALMI KK
050-558 5468
raija.hekkala@suomussalmi.fi

HELTTUNEN ERJA
Hulkonniementie 6 a
89800 SUOMUSSALMI KK
p. 040-912 8961
erja.helttunen@pp.inet.fi

HILTUNEN VUOKKO
Ridellinkuja 8 a 2
87100 KAJAANI
040-725 2568
hiltunen.vuokko@gmail.com

2. varapuheenjohtaja
HÄRKÖNEN RAIMO
Kiannonkatu 43 A 3
89600 SUOMUSSALMI
p. 044-777 3085
raimo.harkonen59@gmail.com

JUNTUNEN MIKKO
Ritamaantie 1
89600 SUOMUSSALMI
050-376 1772
mikko.j@suomussalmi.net

KELA JOUKO
Seipeläntie 16
89920 RUHTINANSALMI
p. 040-503 8713
kela-jouko@luukku.com

KEMPPAINEN PERTTI
Papinkuja 2
89800 SUOMUSSALMI KK
p. 045-132 0926
terttu.kemppainen@wippies.fi

KEMPPAINEN TUOVI
Lapintie 111 as.1
89800 SUOMUSSALMI KK
p. 040-744 9375
tuovik@luukku.com

KETTUNEN RIITTA
Suomussalmentie 38
89800 SUOMUSSALMI KK
p. 044-352 8777
riittahannele.kettunen@gmail.com

KORVUO MARKKU
Korvuantie 14
89780 KAIKKONEN
p. 0400-187 292
markku.korvuo@gmail.com

MOILANEN KARI
Kiannanniementie 61
89740 KIANTA
p. 040-575 9699
moilanen.karij@gmail.com

MOILANEN LAURI
Hakalantie 15
89800 SUOMUSSALMI KK
p. 044-255 9234
taivalhieta@gmail.com

Puheenjohtaja
MOILANEN PENTTI
Joukokyläntie 182 A
89600 SUOMUSSALMI
p.0400-705 930
pentti.moilanen@suomussalmi.fi

MULARI KEIJO
Pohjolantie 8
89600 SUOMUSSALMI
p. 040-591 6794
keijo.mulari@suomussalmi.fi

PAASOVAARA ALPO
Hossantie 262
89920 RUHTINANSALMI
p. 0400-389 916
alpo.paasovaara@suomussalmi.net

PYYKKÖNEN REIJO
Aittokoskentie 16
89600 SUOMUSSALMI
p.040-5551031
reijopyykkonen@gmail.com

SEPPÄNEN JONNA
Hossantie 12a
89920 RUHTINANSALMI
p. 045-673 9552
jonna.seppanen@arolabear.fi

TOLONEN MARTTI
Kivijärventie 70
89800 SUOMUSSALMI KK

VALTUUTETUT VASEMMISTOLIITTO R.P.

HOLAPPA MARJA-LIISA
T
ervatie 19
89600 SUOMUSSALMI
p. 0400-260 160
holappamarjaliisa@gmail.com

HOLAPPA VEIJO
Kaaritie 23
8
9600 SUOMUSSALMI
p. 0500-260 208
veijo.holappa@suomussalmi.fi

JUNTUNEN AUNE
Mi
ilutie 8
8
9600 SUOMUSSALMI
050-552 7479
aune.juntunen@pp.inet.fi

KINNUNEN NIINA
Ahmakatu 15
89600 SUOMUSSALMI
050-911 3376
niina.j.kinnunen@gmail.com

KINNUNEN TAISTO
Karhunkierros 62
89600 SUOMUSSALMI
0400-252 938
tase.ukki@hotmail.com

KYLLÖNEN MERJA
merja.kyllonen@europarl.europa.eu

LAATIKAINEN JANNE
Poukamontie 10 C
89440 SAKARA
koti 0400-327 929
janne.laatikainen@hotmail.com

SEPPÄNEN MARTTI
Karhunkierros 30 a
89600 SUOMUSSALMI
p. 040-596 8187
martti.seppanen@pp3.inet.fi

SEPPÄNEN MERJA-LIISA
Liepantie 3 B
89440 SAKARA
p. 040-596 1886
merja-liisa.seppanen@suomussalmi.fi

1. varapuheenjohtaja
TIMONEN VEIKKO
Sysitie 5
89600 SUOMUSSALMI
p. 044-976 3190
veikkotimonen59@gmail.com

VALTUUTETUT PERUSSUOMALAISET R.P.

HEIKKINEN PENTTI
Rantakatu 9 A 3
89600 SUOMUSSALMI
p. 040-545 3349

VALTUUTETUT KANSALLINEN KOKOOMUS R.P.

ALANKO JUKKA PEKKA
Papinkuja 5
89800 SUOMUSSALMI KK
p. 0400-198 747
jukkapekka.alanko@edu.suomussalmi.fi

SEPPÄNEN JUHANI
Kauppakatu 10
89600 SUOMUSSALMI
p. 0500-388 631
juhani@juhaniseppanen.fi

PUOLUEETTOMASTI PUOLESTA

NURMI MAARIT (sit.)
Viitostie 72
89600 SUOMUSSALMI
p. 044-328 0856
maarit_nurmi@hotmail.com

PUURUNEN YRJÖ
Kupparinkuja 10
89800 SUOMUSSALMI KK
p. 040-586 6818
yrjo.puurunen@luukku.com

MUUTOKSENHAKU
Kunnanvaltuuston päätöksiin haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.
Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä.

Tietoja kunnanvaltuuston päätöksistä sekä ohjeita muutoksenhausta saa kunnantalolta:
Pirjo Mäkeläinen puh.044-777 3383
Keskusarkistonhoitaja Tiina Häkkinen, puh. 6155 5524
Hallintojohtaja Eija Väätäinen, puh. 6155 5528

Pöytäkirjanpitäjä:
Hallintojohtaja Eija Väätäinen

Suomussalmen kunnanvaltuuttujen
kuvat kaudella 2013-2016

Kaikki eivät ole antaneet lupaa kuvan julkaisemiseen.