• English
  • Deutch
  • русский
information
suomen kartta

Suomussalmen kunnan toimintastrategia

1. SUOMUSSALMEN KUNNAN ARVOT

YHTEISÖLLISYYS

Suomussalmen kunta edistää asukkaidensa keskinäistä vuorovaikutusta,

välittämistä ja yhteistoimintaa sekä

toivottaa tervetulleiksi kuntayhteisön uudet asukkaat ja ajatukset kunnan kehittämiseksi.

MUUTOSVALMIUS

Tiedostamme, että muutos on jatkuvaa. Olemme yhteisönä ja yksilöinä halukkaita, valmiita ja kykeneviä muutokseen – muutos on mahdollisuus ja uuden alku.

KESTÄVÄ KEHITYS

Suomussalmen kunta toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

SIVISTYS

Kunta kohottaa kuntalaisten elämän laatua ja tiedon tasoa luomalla hyvät edellytykset laadukkaalle koulutukselle, varhaiskasvatukselle ja vapaa-ajan harrastustoiminnalle.

Kunta innostaa kaikenikäisiä kuntalaisia elinikäiseen itsensä kehittämiseen ja monipuoliseen liikkumiseen päämääränä aktiivinen, omatoiminen ihminen.

KANNUSTAVUUS

Tuemme yrittäjyyttä ja toinen toistamme toimimaan parhaalla mahdollisella

tavalla,

jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

Uskomme tulevaisuuteen, motivoimme toisiamme ja vahvistamme luovuutta.

2. TOIMINTA-AJATUS

Suomussalmen kunta järjestää laadukkaita,

hyvinvointia edistäviä palveluja ja

luo edellytyksiä elinvoimaiselle toimintaympäristölle ja yritystoiminnalle, jotta

kuntalaiset saavuttavat mahdollisimman hyvän ja turvallisen elämän.

3. VISIO

Neljän vuodenajan Suomussalmi on

taloudeltaan vakaa yritys- ja kulttuurikunta sekä

yhteistyökykyinen Ylä-Kainuun keskus, jossa on myönteinen väestökehitys.

Yhteiset tavoitteet

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

1. Hyvien peruspalvelujen ylläpito ja kehittäminen

2. Koko Kainuun elinkeinoyhteistyön lisääminen

3. Tehokas toimitilojen hankinta ja vanhojen tilojen hyötykäyttö ja jalostus

4. Aktiivinen tonttipolitiikka

5. Yritystoimintaan ja yrittäjyyteen kannustaminen

6. Koulutukseen ja innovaatioihin panostaminen

7. Kuntamarkkinoinnin lisääminen

8. Yritystoimintaa tukeviin hankkeisiin osallistuminen

Kainuun liitto yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa on laatimassa Kainuun Venäjä –strategiaa 2020. Kunnan Venäjä –strategia päivitetään tämän työn valmistuttua.

TALOUS

1. Kunnan taloutta hoidetaan kestävällä tavalla.

2. Vuosikatteen on riitettävä poistojen kattamiseen.

3. Toimintakulut sopeutetaan vuosikatetavoitteeseen ja niitä voidaan kasvattaa vain tulorahoituksen kasvun verran.

4. Investoinnit mukautetaan kunnan talouteen ja kehitykseen.

5. Maksuja ja taksoja korotetaan ainakin kustannustason nousua vastaavasti.

6. Kunnallisveroprosentti on korkeintaan yhden prosenttiyksikön koko maan keskiarvoa suurempi.

7. Lainarahoitusta käytetään tarvittaessa työllisyyttä ylläpitäviin tai lisääviin taikka käyttötalouden säästöjä tuoviin investointeihin.

TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN

1. Parannamme osaamista ja tuemme motivaatiota

2. Kehitämme johtamista ja yhteistyötä

3. Parannamme työhyvinvointia

4. Varmistamme uusien osaajien saannin