Johtoryhmä

Suomussalmen kunnan johtoryhmä koordinoi kunnanvaltuuston asettamissa rajoissa kunnan voimavarojen tuloksellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä tukien vastuualueiden johtamista, huolehtien tiedonkulusta yli vastuualuerajojen sekä ideoiden ja kehittäen toimintoja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Jäsenet:
Kunnanjohtaja Asta Tolonen; puheenjohtaja
Hallintojohtaja Eija Väätäinen; sihteeri
Sivistysjohtaja Sirpa Mikkonen
Tekninen johtaja Antti Westersund
Elinkeinoasiamies Hannu Leinonen