Johtoryhmä

Suomussalmen kunnan johtoryhmä koordinoi kunnanvaltuuston asettamissa rajoissa kunnan voimavarojen tuloksellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä tukien toimialojen johtamista, huolehtien tiedonkulusta yli toimialarajojen sekä ideoiden ja kehittäen toimintoja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Jäsenet:
Kunnanjohtaja Asta Tolonen
Hallintojohtaja Eija Väätäinen
Sivistysjohtaja Sirpa Mikkonen
Tekninen johtaja Antti Westersund
Elinkeinoasiamies Hannu Leinonen


Ylh.vas. Asta Tolonen, Sirpa Mikkonen, Eija Väätäinen
Alh.vas. Antti Westersund, Hannu Leinonen