Johtoryhmä

Suomussalmen kunnan johtoryhmä koordinoi kunnanvaltuuston asettamissa rajoissa kunnan voimavarojen tuloksellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä tukien toimialojen johtamista, huolehtien tiedonkulusta yli toimialarajojen sekä ideoiden ja kehittäen toimintoja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Jäsenet:
Kunnanjohtaja Asta Tolonen on 15.1.2018 lukiena lomalla ja siirtyy Kajaanin kaupungin palvelukseen 1.3.2018 alkaen. Kunnanjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja Eija Väätäinen.
Hallintojohtaja Eija Väätäinen
Sivistysjohtaja Sirpa Mikkonen
Tekninen johtaja Antti Westersund
Elinkeinopäällikkö Hannu Leinonen


Ylh.vas. Asta Tolonen, Sirpa Mikkonen, Eija Väätäinen
Alh.vas. Antti Westersund, Hannu Leinonen