Asumiseen liittyvät palvelut

Suomussalmen kunnassa asuntojen vuokraustoiminta on keskitetty 1.1.2015 alkaen Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokratalojen hoidettavaksi.

Asuntoasioissa teitä palvellaan Kiinteistö Oy Suomussalmen vuokratalojen toimistolla, osoitteessa kauppakatu 20 D.
Vapaita tai vapautuvia asuntoja voitte tiedustella toimitusjohtaja Leena Kelalta puh. 044 777 4000 tai leena.kela@suomussalmi.fi

Vuokra-, vesi- ja lämpölaskutus

Yritystilojen vuokrat, kaukolämpö- ja vesi- sekä jätevesilaskutus.

Asuntosihteeri Aulis Rautiainen
Puh. 044 777 3367
aulis.rautiainen@suomussalmi.fi

Tontinvuokrat ja -varaukset

Tontinvaraukset ja vuokrasopimusten laatimiset sekä vuokraoikeuden siirrot hoitaa
Maanmittausinsinööri Jarkko Juntunen
Puh. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Tontinvuokralaskutuksen hoitaa
Tekninen sihteeri Maija-Liisa Huotari
Puh. 044 777 3370
maija-liisa.huotari@suomussalmi.fi

Tilapalvelut

Tilapalvelut hankkii hallintokunnille ja muille julkisille käyttäjille käyttökelpoiset toimitilat, vastaa tilojen kunnossapidosta ja isännöinnistä.

Yhteystiedot
Kiinteistöpäällikkö Niko Vesterlund
Puh. 044 777 3373
niko.vesterlund@suomussalmi.fi

Päivystäjä Puh. 0440 344 305

Kaukolämpö, Suomussalmen Energia Oy

Kaukolämpölaitokseen kuuluu kolme lämpökeskusta (Pitämä, Ristee, Siikaranta), yhteinen lämmitysteho 38,7 Mw, eli yksi kolmastoistaosa yhdestä Loviisan ydinreaktorista. Kaukolämpöputkea on upotettu Suomussalmen maaperään 22 km.

Kulutusmaksu
66,80 €/MWh (alv 24 %)

Liittymismaksu
* omakotitalot 3 800,00 €
* muut rakennukset kerroin 2,87

Vesihuolto

VESIMITTARILUKEMAT -ONLINE
(vasemmassa alalaidassa "Mittarilukeman ilmoitus")

Suomussalmen vesilaitos toimittaa asiakkaille pelkästään pohjavetta. Oikaistuna kunnan vesijohtoverkosto ulottuisi kunnan päästä päähän Viitostietä pitkin, eli on 112 kilometrin pituinen.

Vesi- ja jätevesimaksut
vesimaksu 1,13 €/m³ (alv 24 %)
jätevesimaksu 3,39 €/m³ (alv 24 %)

Liittymismaksut
* vesilaitoksen liittymismaksu 1,35 € x rakennuksen kerrosala
* viemärilaitoksen liittymismaksu 1,92 € x rakennuksen kerrosala

Liittymismaksujen perusteena olevat rakennusten kerrosalat määrytyvät eri kiinteisöissä seuraavasti
- omakotitalot, rakennuksen kerrosala x 5
- rivitalot, rakennuksen kerrosala x 4
- muut rakennukset, rakennuksen kerrosala x 3

Liittymis-ja sopimusasiat: Vesihuoltopäällikkö Timo Moilanen
timo.moilanen@suomussalmi.fi
Puh. 044 567 3458
Lämpökeskus Puh. (08) 61 555 648

Laskutus: Asuntosihteeri Aulis Rautiainen
aulis.rautiainen@suomussalmi.fi
Puh. 044 777 3367

Vapaita vuokra-asuntoja
Suomussalmella
allaolevan linkin kautta:

Suomussalmen Vuokratalot